Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej ul. Starkowskiej w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 211, 184/37, 166, 185/1, 172/1 i 174/9 w obrębie ewidencyjnym Starkowo, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

 

o wydaniu w dniu 22.04.2022 roku decyzji nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej ul. Starkowskiej
w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 211, 184/37, 166, 185/1, 172/1 i 174/9 w obrębie ewidencyjnym Starkowo, gmina Przemęt.

Ze złożonym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w wyżej wymienionej sprawie można zapoznać się w terminie 7 dni od daty podania obwieszczenia
do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.

Wnioski i uwagi w poniższej sprawie można składać osobiście w Urzędzie Gminy Przemęt lub listownie na adres urzędu w ciągu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):22.04.2022
  • Nr aktu prawnego:PN.6733.4.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji Wersja WCAG
Obwiszczenie O Wydaniu Decyzji Skan

Metryczka

wytworzono: 22.04.2022 przez: Klaudia Mierzwinska
opublikowano: 22.04.2022, 12:40 przez: Klaudia Mierzwinska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 4

Rejestr zmian