Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem powierzchniowym. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych nr 139 obręb Perkowo oraz nr 2836 obręb Przemęt, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

o wydaniu w dniu 02.06.2022 r. (data wpływu: 06.06.2022 r.) przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak: NOS.6123.312.2022 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem powierzchniowym.”

Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych nr 139 obręb Perkowo oraz nr 2836 obręb Przemęt, gmina Przemęt. Starosta Wolsztyński uzgadnia projekt decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych. Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530. Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):09.06.2022
  • Nr aktu prawnego:PN.6733.10.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie - Postanowienie SKAN
Obwieszczenie - Postanowienie - wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 09.06.2022 przez: Sylwia Szaranek
opublikowano: 09.06.2022, 10:24 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 52

Rejestr zmian