Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu ulicy Szkolnej wraz z zagospodarowaniem placu i odwodnieniem przy Szkole Podstawowej w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 635/1, 639, 626/1, 631, 598 w obrębie ewidencyjnym Przemęt, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

 

o wydaniu w dniu 02.06.2022 r. (data wpływu: 06.06.2022 r.) przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia znak: ID.672.100.2022 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu ulicy Szkolnej wraz z zagospodarowaniem placu i odwodnieniem przy Szkole Podstawowej w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 635/1, 639, 626/1, 631, 598 w obrębie ewidencyjnym Przemęt, gmina Przemęt.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego uzgadnia projekt decyzji w zakresie gruntów przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej.

Z treścią postanowień zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530. Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):27.06.2022
  • Nr aktu prawnego:PN.6733.9.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie o postanowieniu - wersja WCAG
Obwieszczenie o postanowieniu - skan

Metryczka

wytworzono: 27.06.2022 przez: Sylwia Szaranek
opublikowano: 27.06.2022, 11:25 przez: Sylwia Szaranek
zmodyfikowano: 27.06.2022, 11:26 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 5

Rejestr zmian