Obwieszczenie o wydaniu w dniu 28.06.2022 roku decyzji nr 12/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utwardzeniu ulicy Szkolnej wraz z zagospodarowaniem placu i odwodnieniem przy Szkole Podstawowej w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 635/1, 639, 626/1, 631, 598 obręb Przemęt, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

o wydaniu w dniu 28.06.2022 roku decyzji nr 12/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utwardzeniu ulicy Szkolnej wraz z zagospodarowaniem placu i odwodnieniem przy Szkole Podstawowej w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 635/1, 639, 626/1, 631, 598 obręb Przemęt, gmina Przemęt.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):28.06.2022
  • Nr aktu prawnego:PN.6733.9.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - skan
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 28.06.2022 przez: Sylwia Kurpisz
opublikowano: 28.06.2022, 14:43 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 7

Rejestr zmian