Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Wójta Gminy Przemęt w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN Sława – Łupica m. Kaszczor, ul. Zachodnia gm. Przemęt, pow. wolsztyński, na dz. o nr ewid.: 1008, 997, 994/4, 994/3, 994/1, 1006/13, 1019/4, 1007, 563, 1047, 1230, 1229, 608/1, 1109, 1105, 1102, 1096, 1093, 1083, 1020/11 obręb Kaszczor.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

o wydaniu w dniu 20.07.2022 r. przez Wójta Gminy Przemęt postanowienia znak: RN.6733.48.2020 w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN Sława – Łupica m. Kaszczor, ul. Zachodnia gm. Przemęt, pow. wolsztyński, na dz. o nr ewid.: 1008, 997, 994/4, 994/3, 994/1, 1006/13, 1019/4, 1007, 563, 1047, 1230, 1229, 608/1, 1109, 1105, 1102, 1096, 1093, 1083, 1020/11 obręb Kaszczor.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):21.07.2022
  • Nr aktu prawnego:RN.6733.48.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania - skan
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania

Metryczka

wytworzono: 21.07.2022 przez: Sylwia Kurpisz
opublikowano: 22.07.2022, 08:28 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 11

Rejestr zmian