Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Bucz. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 179 i 237 w obrębie ewidencyjnym Bucz, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

o wydaniu w dniu 22.07.2022 r. (data wpływu: 25.07.2022 r.) przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze postanowienia znak: WR.ZPU.7.522.999.2022.PR w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym
w m. Bucz. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 179 i 237 w obrębie ewidencyjnym Bucz, gmina Przemęt.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego uzgadnia projekt decyzji w odniesieniu do gruntów przyległych do pasa drogowego.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):28.07.2022
  • Nr aktu prawnego:PN.6733.13.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie Postanowienie Zarząd Zlewni ZG Wersja WCAG
Obwieszczenie Zarząd Zlewni W Zielonej Górze Skan

Metryczka

wytworzono: 29.07.2022 przez: Klaudia Mierzwinska
opublikowano: 29.07.2022, 08:05 przez: Klaudia Mierzwinska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 9

Rejestr zmian