Obwieszczenie o wydaniu w dniu 05.09.2022 roku decyzji nr 14/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej dla zasilania obiektu handlowego w m. Błotnica przy ul. Wiejskiej. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 127/2, 189/6, 189/5, 138/8, 138/9, 137/5 obręb Błotnica, gmina Przemęt

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

o wydaniu w dniu 05.09.2022 roku decyzji nr 14/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej dla zasilania obiektu handlowego w m. Błotnica przy ul. Wiejskiej. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 127/2, 189/6, 189/5, 138/8, 138/9, 137/5 obręb Błotnica, gmina Przemęt.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):05.09.2022
  • Nr aktu prawnego:PN.6733.11.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji wersja WCAG
Obwieszczenie o wydaniu decyzji skan

Metryczka

wytworzono: 05.09.2022 przez: Sylwia Kurpisz
opublikowano: 05.09.2022, 15:01 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 1

Rejestr zmian