Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 22 września 2022 roku Decyzji Nr 236/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 94/31 obręb Bucz, gmina Przemęt

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 22 września 2022 roku Decyzji Nr 236/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce
o numerze ewidencyjnym 94/31 obręb Bucz, gmina Przemęt.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję, że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie:

https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/?temat=&dotyczy=25&kadencja=&rodzaj=71

&nr_aktu=&status=&data_podjecia_od=&data_podjecia_do=&sortby=data_dodania&sort=DESC&search=Zastosuj oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz wsi Bucz.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):22.09.2022
  • Nr aktu prawnego:PN.6730.197.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

PN.6730.197.2022 Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji 236.2022 Wersja WCAG
PN.6730.197.2022 Skan Obwieszczenia O Wydaniu Decyzji

Metryczka

wytworzono: 22.09.2022 przez: Klaudia Mierzwinska
opublikowano: 22.09.2022, 13:50 przez: Klaudia Mierzwinska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 14

Rejestr zmian