Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 13.10.2022 roku decyzji nr 17/2022 o zmianie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2022 (znak sprawy: PN.6733.4.2022) z dnia 22 kwietnia 2022 r. wydanej przez Wójta Gminy Przemęt dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej ul. Starkowskiej w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 211, 184/37, 166, 185/1, 172/1 i 174/9 w obrębie ewidencyjnym Starkowo, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

o wydaniu w dniu 13.10.2022 roku decyzji nr 17/2022 o zmianie ostatecznej decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2022 (znak sprawy: PN.6733.4.2022) z dnia 22 kwietnia 2022 r. wydanej przez Wójta Gminy Przemęt dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej ul. Starkowskiej w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 211, 184/37, 166, 185/1, 172/1
i 174/9 w obrębie ewidencyjnym Starkowo, gmina Przemęt.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):13.10.2022
  • Nr aktu prawnego:PN.6733.18.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie Wydaniu Decyzji 17.2022 (PN.6733.18.2022) Skan
Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji Nr 17.2022 (PN.6733.18.2022)wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 13.10.2022 przez: Klaudia Mierzwinska
opublikowano: 13.10.2022, 11:11 przez: Klaudia Mierzwinska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 25

Rejestr zmian