Proponowany porządek LVII Sesji Rady Gminy Przemęt

Termin: 31.10.2022, g. 09:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV i LVI sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i inne osoby zobowiązane przez art. 24h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 – 2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia Sołectwa Borek do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 38/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Przemęt do stowarzyszenia „Organizacja Turystyczna LESZNO-REGION”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Przemęt w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Postanowienia.pdf
Uzasadnienie.pdf
Zal Nr 1.pdf
Zal Nr 2.pdf
Zal Nr 3.pdf
Zal Nr 4.pdf
Zal Nr 5.pdf
Zal Nr 6.pdf
Zal Nr 7 Dotacje.pdf
Zal Nr 8 Gprpa I N.docx.pdf
Zal Nr 9 Fs.pdf
Zal Nr 10 F.pomocy.docx.pdf
Postanowienia.docx.pdf
Zal Nr 1.pdf
Zal Nr 2.pdf
Objasnienia.docx.pdf
Projekt Uchwaly Podatek Od Nieruchomosci.docx.pdf
Projekt Uchwaly Podatek Rolny.pdf
Uchwala Ws Przytapienia Kruszywo Nowa Wies Calosc Z Napisem.pdf
Projekt Uchwaly Solectwo Borek.docx.pdf
Uchwala Organizacja Turystyczna Leszno Region.pdf
Uchwala Wokiss.pdf
Uchwala Przekazanie Wniosku.pdf
Uchwala Mlodziezowa Rada Gminy.pdf

Metryczka

wytworzono: 25.10.2022 przez: Sylwia Kaczmarek
opublikowano: 25.10.2022, 12:32 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 23

Rejestr zmian

utworzono: 25.10.2022, 12:32 przez: Sylwia Kaczmarek Proponowany porządek LVII Sesji Rady Gminy Przemęt