Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 26 października 2022 roku Decyzji Nr 240/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków letniskowych wraz z ogrodzonymi tarasami, studni wierconej, zbiornika bezodpływowego do 10m3 wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce o numerze ewidencyjnym 592 obręb Wieleń, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).

 

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 26 października 2022 roku Decyzji Nr 240/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków letniskowych wraz
z ogrodzonymi tarasami, studni wierconej, zbiornika bezodpływowego do 10m3 wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej
, na działce o numerze ewidencyjnym 592 obręb Wieleń, gmina Przemęt.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję, że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie:

https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/?temat=&dotyczy=25&kadencja=&rodzaj=71

&nr_aktu=&status=&data_podjecia_od=&data_podjecia_do=&sortby=data_dodania&sort=DESC&search=Zastosuj oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz wsi Wieleń.

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):26.10.2022
  • Nr aktu prawnego:PN.6730.204.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

PN.6730.204.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji - skan Skan
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 26.10.2022 przez: Sylwia Szaranek
opublikowano: 26.10.2022, 14:34 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 3

Rejestr zmian