Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Spokojnej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działki o numerze ewidencyjnym 354/1 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),
Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

o wydaniu w dniu 31.10.2022 r. (data wpływu: 02.11.2022 r.) przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia znak: ID.672.170.2022 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Spokojnej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym
w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działki o numerze ewidencyjnym 354/1 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś.
Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego uzgadnia projekt decyzji w odniesieniu do gruntów przyległych do pasa drogowego.
Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):04.11.2022
  • Nr aktu prawnego:PN.6733.16.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie postanowienie Zarząd wersja WCAG
Obwieszczenie postanowienie Zarząd skan

Metryczka

wytworzono: 04.11.2022 przez: Sylwia Kurpisz
opublikowano: 04.11.2022, 14:27 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 4

Rejestr zmian