Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 15 listopada 2022 roku Decyzji nr 262/2022 o warunkach zabudowy polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku rekreacji indywidualnej na części działki o numerze ewidencyjnym 154 obręb Wieleń, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm.).

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

 

o wydaniu w dniu 15 listopada 2022 roku Decyzji Nr 262/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku rekreacji indywidualnej
na części działki o numerze ewidencyjnym 154 obręb Wieleń, gmina Przemęt. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję, że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie:https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/?temat=&dotyczy=25&kadencja=&rodzaj=71&nr_aktu=&status=&data_podjecia_od=&data_podjecia_do=&sortby=data_dodania&sort=DESC&search=Zastosuj oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz wsi Wieleń.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):15.11.2022
  • Nr aktu prawnego:PN.6730.187.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - skan
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 16.11.2022 przez: Sylwia Szaranek
opublikowano: 16.11.2022, 08:35 przez: Sylwia Szaranek
zmodyfikowano: 16.11.2022, 08:36 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 10

Rejestr zmian