Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18.11.2022 roku decyzji nr 18/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Spokojnej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działki o numerze ewidencyjnym 354/1 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

 

o wydaniu w dniu 18.11.2022 roku decyzji nr 18/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej
(ul. Spokojnej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działki o numerze ewidencyjnym 354/1 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):18.11.2022
  • Nr aktu prawnego:PN.6733.16.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji Wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 18.11.2022 przez: Sylwia Kurpisz
opublikowano: 18.11.2022, 15:24 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 4

Rejestr zmian