Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 36/2020 z dnia 2 września 2020 r. (RN.6733.31.2020) dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV Śmigiel – Barchlin, rejon m. Bucz – etap II, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 81/3, 610, 160, 140/1, 607/10, 607/9, 607/8, 607/7, 607/6, 722, 142/23, 142/17, 142/25, 167, 590/1 (po podziale 590/2) obręb Bucz, 325, 80/2 (po podziale 80/8) obręb Barchlin, 71, 58, 49/6, 57, 55, 49/7, 56 obręb Poświętno, 242 obręb Biskupice, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 36/2020 z dnia 2 września 2020 r. (RN.6733.31.2020) dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV Śmigiel – Barchlin, rejon m. Bucz – etap II, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 81/3, 610, 160, 140/1, 607/10, 607/9, 607/8, 607/7, 607/6, 722, 142/23, 142/17, 142/25, 167, 590/1 (po podziale 590/2) obręb Bucz, 325, 80/2 (po podziale 80/8) obręb Barchlin, 71, 58, 49/6, 57, 55, 49/7, 56 obręb Poświętno, 242 obręb Biskupice, gmina Przemęt.

Ze złożonym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w wyżej wymienionej sprawie można zapoznać się w terminie 7 dni od daty podania obwieszczenia

do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.

Wnioski i uwagi w poniższej sprawie można składać osobiście w Urzędzie Gminy Przemęt lub listownie na adres urzędu w ciągu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):05.12.2022
  • Nr aktu prawnego:PN.6733.19.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie o wszczęciu - skan
Obwieszczenie - wszczęcie wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 05.12.2022 przez: Sylwia Kurpisz
opublikowano: 06.12.2022, 10:09 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 9

Rejestr zmian