Zarządzenie NR 118/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem III (trzeciego) przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż kompaktora HANOMAG CL66.

OR.0050.118.2022                                                                                                                                                                                                                                         Przemęt, dnia 7 grudnia 2022 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 118/2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 7 grudnia 2022 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem III (trzeciego) przetargu pisemnego nieograniczonego
na sprzedaż kompaktora HANOMAG CL66.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 poz. 559 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1 Powołuję Komisję Przetargową do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem III (trzeciego) przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż kompaktora HANOMAG CL66.

2. W skład Komisji Przetargowej powołuję następujące osoby:

1. Małgorzata Kurzawa – Przewodnicząca Komisji

2. Alicja Bauta              – Członek Komisji

3. Sylwia Szaranek       – Członek Komisji

§ 2. Osoby powołane na członków Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie przetargu.

§ 3. Przetarg na sprzedaż kompaktora HANOMAG CL66 odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, sala nr 25.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zamknięcia przetargu.

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):07.12.2022
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.118.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

OR.0050.118.2022

Metryczka

wytworzono: 12.12.2022 przez: Sylwia Szaranek
opublikowano: 12.12.2022, 12:17 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 8

Rejestr zmian