Proponowany porządek Sesji Nadzwyczajnej

Termin: 23.01.2023, g. 14:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/61/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok.
  5. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Projekt Uchwaly.pdf
Uzasadnienie.pdf
Postanowienia.pdf
Uzasadnienie.pdf
Zal Nr 1.pdf
Zal Nr 2.pdf
Zal Nr 3.pdf
Zal Nr 4.pdf
Zal Nr 5.pdf
Zal Nr 6 Dotacje.pdf
Zal Nr 7 F.covid 19.pdf
Zal Nr 8 F.pomocy.pdf

Metryczka

wytworzono: 20.01.2023 przez: Sylwia Kaczmarek
opublikowano: 20.01.2023, 11:38 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 9

Rejestr zmian

utworzono: 20.01.2023, 11:38 przez: Sylwia Kaczmarek Proponowany porządek Sesji Nadzwyczajnej