Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 domów letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o numerze ewidencyjnym 139/144 w miejscowości Wieleń, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6220.13.2019 08.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu decyzji nr 232/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego całorocznego, garażu dwustanowiskowego lub wiaty garażowej dwustanowiskowej, ujęcia własnego – studni oraz zbiornika bezodpływowego na działce nr 593, obręb Wieleń. Obwieszczenia RNP.6730.41.2019 06.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu postanowień przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie i Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w toku postępowania administracyjnego w sprawie zmiany warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji budynku letniskowego na działce o numerze ewidencyjnym 154 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6730.111.2019 06.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 31.10.2019 roku decyzji nr 25/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nn, zlokalizowanej w obrębie m. Siekowo Obwieszczenia RN.6733.16.2019 31.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego w m. Kluczewo Obwieszczenia RN.6733.17.2019 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni i skoczni w dal w m. Kaszczor Obwieszczenia RN.6733.18.2019 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o zmianie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego rekreacji indywidualnej na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6730.192.2019 29.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: budowa stawu na działkach o nr ewid. 371/4 oraz 371/3 w obrębie Bucz w gminie Przemęt. Obwieszczenia RN.6220.4.2019 28.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w m. Starkowo Obwieszczenia RN.6733.15.2019 23.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV oraz stacji transformatorowej w m. Przemęt Obwieszczenia RN.6733.22.2019 22.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w miejscowości Starkowo Obwieszczenia RN.6733.24.2019 22.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin Obwieszczenia RN.6220.3.2019 21.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nn w m. Siekowo Obwieszczenia RNP.6733.16.2019 22.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji nr 18/2019 z dnia 24.06.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu terenu o nawierzchni przepuszczalnej na Placu Pielgrzymów w m. Wieleń Obwieszczenia RN.6733.23.2019 21.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji budynku letniskowego, na działce o numerze ewidencyjnym 154 w m. Wieleń Obwieszczenia RN.6730.111.2019 15.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Podgórnej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś Obwieszczenia RN.6733.21.2019 14.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z rury PE/PCV DN 90-125 mm SDR 17 PN 16 o długości około 210 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rury PCV DN 200 mm o długości około 220 m w m. Mochy Obwieszczenia RN.6733.20.2019 11.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego całorocznego, garażu dwustanowiskowego lub wiaty garażowej dwustanowiskowej, ujęcia własnego – studni oraz zbiornika bezodpływowego, na działce o numerze ewidencyjnym 593 obręb Wieleń Obwieszczenia RNP.6730.41.2019 08.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przejętą na rzecz województwa wielkopolskiego na cele inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 305 Obwieszczenia 07.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 24.09.2019 roku decyzji nr 22/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV w obrębie m. Barchlin. Obwieszczenia RN.6733.12.2019 24.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 24.09.2019 roku decyzji nr 23/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Kluczewskiej i ulicy Topolowej w Przemęcie wraz ze zjazdami i odwodnieniem Obwieszczenia RN.6733.14.2019 24.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni i skoczni w dal w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.18.2019 24.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego w m. Kluczewo. Obwieszczenia RN.6733.17.2019 24.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nn w m. Siekowo. Obwieszczenia RN.6733.16.2019 24.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: „przebudowa drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin”, w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie Obwieszczenia RN.6220.3.2019 24.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6730.125.2019 19.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków letniskowych o charakterze sezonowym oraz studni wierconej na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6730.118.2019 18.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków letniskowych o charakterze sezonowym na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6730.119.2019 18.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 13 września 2019 r. decyzji nr 21/2019 w sprawie zmiany decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Kaszczor Obwieszczenia RN.6733.13.2019 13.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 12.09.2019 roku decyzji nr 20/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 64 obręb Osłonin Obwieszczenia RN.6733.9.2019 12.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły