Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy – wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: budowa stawu na działkach o nr ewid. 371/4 oraz 371/3 w obrębie Bucz Obwieszczenia RN.6220.4.2019 23.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Nowa Wieś, gm. Przemęt, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie Obwieszczenia RN.6220.18.2019 22.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego wraz z wylesieniem działki, na działce o numerze ewidencyjnym 139/20, obręb Wieleń, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6220.15.2019 22.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w celu przyłączenia do sieci działek o numerach: 142/5, 142/6, 142/7, 142/8, 142/9, 142/13 i 142/14 w m. Barchlin. Obwieszczenia RN.6733.3.2020 16.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni i skoczni w dal w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.2.2020 16.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego w m. Kluczewo. Obwieszczenia RN.6733.1.2020 16.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 10.01.2020 roku przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Wieleń. Obwieszczenia RN.6733.3.2019 16.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV oraz stacji transformatorowej w m. Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.22.2019 08.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego w m. Solec. Obwieszczenia RN.6733.27.2019 08.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego w m. Barchlin. Obwieszczenia RN.6733.26.2019 08.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego w m. Sokołowice. Obwieszczenia RN.6733.25.2019 08.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN oraz stacji transformatorowej na działkach o nr ewid. 2545/1, 2562, 2836, 2842/6, 2842/8, 2843, 2862, 2777 w m. Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.22.2019 03.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w m. Solec Obwieszczenia 03.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 domów letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o numerze ewidencyjnym 139/144 w miejscowości Wieleń Obwieszczenia RN.6220.13.2019 03.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 31.12.2019 roku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego – ulica Zachodnia i Wiejska w miejscowości Błotnica Obwieszczenia RN.6733.29.2019 31.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 31.12.2019 roku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych: Lipowej, Dębowej, Podgórnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mochy Obwieszczenia 31.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta gminy Przemęt o wydaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego – ulica Zachodnia i Wiejska w miejscowości Błotnica. Obwieszczenia RN.6733.29.2019 30.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w m. Solec. Obwieszczenia RN.6733.27.2019 30.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN oraz stacji transformatorowej w m. Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.22.2019 30.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego wraz z wylesieniem działki, na działce o numerze ewidencyjnym 139/20, obręb Wieleń, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6220.15.2019 27.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko VIII w kat. C1, obręb Górsko, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6220.14.2019 27.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o zmianie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia: budowa stawu na działkach o nr ewid. 371/4 oraz 371/3 w obrębie Bucz Obwieszczenia RN.6220.4.2019 19.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN oraz stacji transformatorowej w m. Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.22.2019 19.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w m. Barchlin. Obwieszczenia RN.6733.26.2019 19.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 134, 129 w m. Sokołowice. Obwieszczenia RN.6733.25.2019 19.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w m. Solec. Obwieszczenia RN.6733.27.2019 19.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 17.12.2019 r. decyzji o warunkach zabudowy nr 268/2019 dla przedsięwzięcia polegającego na legalizacji budynku letniskowego na działce o nr ewid. 154 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6730.111.2019 18.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 13.12.2019 roku postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w m. Wieleń Obwieszczenia RN.6733.3.2019 13.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wojta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez PZD w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego – ulica Zachodnia i Wiejska w miejscowości Błotnica Obwieszczenia RN.6733.29.2019 13.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez PZD w Wolsztynie dotyczącego uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych: Lipowej, Dębowej, Podgórnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mochy. Obwieszczenia RN.6733.28.2019 13.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły