Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko VIII w kat. C1, na działkach o nr ewid. 163, 164, 186, 187, 192 obręb Górsko Obwieszczenia RN.6220.14.2019 26.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu na działkach o numerach ewidencyjnych 371/4 oraz 371/3 obręb Bucz Obwieszczenia RN.6220.4.2019 24.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko VIII w kat. C1, na działkach o numerach ewidencyjnych 163, 164, 186, 187, 192 obręb Górsko Obwieszczenia RN.6220.14.2019 24.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego wraz z wylesieniem działki, na działce o numerze ewidencyjnym 139/20 w m. Wieleń Obwieszczenia RN.6220.15.2019 23.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego wraz z wylesieniem działki, na działce o numerze ewidencyjnym 139/20, m. Wieleń Obwieszczenia RN.6220.15.2019 23.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Nowa Wieś Obwieszczenia RN.6220.18.2019 20.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączem wodociągowym na działkach o numerach ewidencyjnych 115/9 i 115/10 obręb Osłonin Obwieszczenia RN.6220.11.2019 19.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1.0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o numerach ewidencyjnych 33 i 40 obręb Popowo Stare Obwieszczenia RN.6220.9.2019 18.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego ośmiolokalowego na działkach o numerach ewidencyjnych 127/6 i 127/7 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6730.25.2020 17.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w obrębie m. Perkowo Obwieszczenia RN.6733.10.2020 17.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN- 15kV w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 175/14, 175/1, 176/4, 176/60, 181/12, 183, 184/12, 184/6 obręb Starkowo Obwieszczenia RN.6733.7.2020 16.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 15kV w m. Bucz. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 595/6, 607/2, 595/4, obręb Bucz Obwieszczenia RN.6733.6.2020 13.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV, złączy kablowo – pomiarowych, słupa SN-15kV oraz stacji transformatorowej w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:523, 522, 530, 594, 550/3, obręb Nowa Wieś Obwieszczenia RN.6733.5.2020 13.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV, złącza kablowo – pomiarowego, słupa SN-15kV oraz stacji transformatorowej w m. Radomierz Obwieszczenia RN.6733.4.2020 13.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr 52/2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków letniskowych o charakterze sezonowym oraz studni wierconej na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń gm. Przemęt. Obwieszczenia RN.6730.28.2020 11.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszyw naturalnych (piaski, piaski i żwiry) ze złoża Górsko VII, na działkach o nr ewid. gr. 72/3, 136/2, 356/2 – pole A, 166/2 – pole B, 49 – pole C, obręb Górsko Obwieszczenia RN.6220.2.2020 06.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszyw naturalnych (piaski ze żwirem), ze złoża Górsko V na działkach o nr ewid. 214/1, 214/2, 214/3 i 215 obręb Górsko Obwieszczenia RN.6220.3.2020 06.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na działkach o numerach 595/6, 607/2 i 595/4 położonych w obrębie Bucz. Obwieszczenia RN.6733.6.2020 04.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowień przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego oraz Starostę Wolsztyńskiego uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowejSN-15 kV oraz nn-0,4 kV, złączy kablowo-pomiarowych, słupa SN-15 kV oraz stacji transformatorowej na działkach nr 523, 522, 530, 594, 550/3 w m. Nowa Wieś. Obwieszczenia RN.6733.5.2020 04.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV, złącza kablowo-pomiarowego, słupa SN-15kV oraz stacji transformatorowej na działkach numer: 299/3, 291/1 i 298 położonych w obrębie Radomierz. Obwieszczenia RN.6733.4.2020 04.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 domów letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o numerze ewidencyjnym 139/144 w miejscowości Wieleń Obwieszczenia RN.6220.13.2019 04.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 27.02.2020 roku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w m. Barchlin. Obwieszczenia RN.6733.3.2020 27.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko VIII w kat. C1, na działkach o nr ewid. 163, 164, 186, 187, 192 obręb Górsko, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6220.14.2019 25.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu na działkach o numerach ewidencyjnych 371/4 oraz 371/3, obręb Bucz Obwieszczenia RN.6220.4.2019 25.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w obrębie m. Górsko. Obwieszczenia RN.6733.8.2020 24.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 21.02.2020 roku decyzji nr 7/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni i skoczni w dal w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.2.2020 21.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 21.02.2020 roku decyzji nr 6/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego w m. Kluczewo Obwieszczenia RN.6733.1.2020 21.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego wraz z wylesieniem działki, na działce o nr ewid. 139/20 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6220.15.2019 21.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Nowa Wieś Obwieszczenia RN.6220.18.2019 20.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 domów letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o numerze ewidencyjnym 139/144 w miejscowości Wieleń Obwieszczenia RN.6220.13.2019 18.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły