Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6730.125.2019 19.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków letniskowych o charakterze sezonowym oraz studni wierconej na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6730.118.2019 18.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków letniskowych o charakterze sezonowym na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6730.119.2019 18.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 13 września 2019 r. decyzji nr 21/2019 w sprawie zmiany decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Kaszczor Obwieszczenia RN.6733.13.2019 13.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 12.09.2019 roku decyzji nr 20/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 64 obręb Osłonin Obwieszczenia RN.6733.9.2019 12.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin, w gminie  Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.3.2019 12.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV w m. Barchlin Obwieszczenia RNP.6733.12.2019 12.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Kluczewskiej (droga gminna nr 572533P) i ulicy Topolowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.14.2019 26.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6730.125.2019 26.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji nr 19/2019 z dnia 09.08.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.13.2019 20.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Barchlin Obwieszczenia RN.6733.12.2019 16.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków letniskowych o charakterze sezonowym na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6730.119.2019 13.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków letniskowych o charakterze sezonowym oraz studni wierconej na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6730.118.2019 13.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 09.08.2019 roku decyzji nr 19/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej Nn 0,4kV, zlokalizowanej w obrębie m. Kaszczor Obwieszczenia RN.6733.7.2019 09.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY PRZEMĘTdla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku letniskowego całorocznego z garażem dwustanowiskowym lub wiatą garażową dwustanowiskową wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki o pojemności do 10 m3 oraz ujęcia własnego – studni wierconej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce nr 593 w miejscowości Wieleń”, w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.5.2019 08.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 572526P i nr 572527P od. m. Biskupice do m. Sokołowice wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym. Obwieszczenia RN.6733.8.2019 06.08.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Osłonin Obwieszczenia RN.6733.9.2019 31.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Kaszczor Obwieszczenia RN.6733.7.2019 31.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 23 lipca 2019r. decyzji nr 151/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku letniskowego nr 20 o taras drewniany, na działce o numerze ewidencyjnym 162, położonej w obrębie miejscowości Wieleń Obwieszczenia RNP.6730.78.2019 23.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 572526P i nr 572527P od m. Biskupice do m. Sokołowice wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym. Inwestycja przebiegać będzie po działkach oznaczonych nr ewid.: 84, 105 w m. Biskupice oraz 136, 207, 208, 209, 129 w m. Sokołowice. Obwieszczenia RN.6733.8.2019 18.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 16.07.2019r. decyzji nr 145/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku – pensjonatu wypoczynkowego, na działce o numerze ewidencyjnym 162, położonej w obrębie miejscowości Wieleń. Obwieszczenia RNP.6730.138.2018 16.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare Obwieszczenia 11.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin, w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.3.2019 10.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i modernizacji fermy drobiu na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RNP.6220.14.2017 09.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV, szafki kablowej i złącza kablowo – pomiarowego. Inwestycja przebiegać będzie po działkach oznaczonych nr ewid.: 410, 413/2, 466, 459/11, 413/1, 459/4 i 459/10 w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.7.2019 08.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: budowa budynku letniskowego całorocznego z garażem dwustanowiskowym lub wiatą garażową dwustanowiskową wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki o pojemności do 10 m3 oraz ujęcia własnego – studni wierconej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce nr 593 w miejscowości Wieleń , gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.5.2019 05.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 01.07.2019 roku postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku szkoły Buczu z wydzieleniem dwóch oddziałów przedszkolnych z częścią sanitarną, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 223/5 w m. Bucz. Obwieszczenia RN.6733.1.2019 01.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 24.06.2019 roku decyzji nr 18/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utwardzeniu terenu o nawierzchni przepuszczalnej na Placu Pielgrzymów w m. Wieleń Obwieszczenia RN.6733.6.2019 24.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta gminy Przemęt dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i modernizacji fermy drobiu na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym, gmina Przemęt Obwieszczenia RNP.6220.14.2017 14.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin Obwieszczenia RN.6220.3.2019 13.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły