Procedury załatwiania spraw

Nazwa sprawy Kategoria Komórka organizacyjna Data dodania
Nazwa sprawy Kategoria Komórka organizacyjna Data dodania
PN.V WNIOSEK DO STUDIUM/ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY Zagospodarowanie przestrzenne Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości 26 marca 2020 Szczegóły
PN.IV WYDANIE WYPISU LUB/I WYRYSU ZE STUDIUM LUB PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zagospodarowanie przestrzenne Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości 9 kwietnia 2019 Szczegóły
PN.III WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB/I STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ POŁOŻENIU NIERUCHOMOŚCI W OBSZARZE ZDEGRADOWANYM I OBSZARZE REWITALIZACJI Zagospodarowanie przestrzenne Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości 9 kwietnia 2019 Szczegóły
PN.VI USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO Zagospodarowanie przestrzenne Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości 9 kwietnia 2019 Szczegóły
PN.II USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zagospodarowanie przestrzenne Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości 9 kwietnia 2019 Szczegóły
PN.I USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Zagospodarowanie przestrzenne Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości 9 kwietnia 2019 Szczegóły
PN.IX WYRAŻENIE ZGODY NA WYKREŚLENIE Z KSIĘGI WIECZYSTEJ HIPOTEKI Nieruchomości Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości 9 kwietnia 2019 Szczegóły
PN.VIII SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY Nieruchomości Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości 9 kwietnia 2019 Szczegóły
PN.VII SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ Nieruchomości Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości 9 kwietnia 2019 Szczegóły