Zarządzenie nr 1.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 02.01.2019 w spr. powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art.4pkt 8 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadań w 2019 i 2020 roku.

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2018
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):02.01.2019
  • Nr aktu prawnego:
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Zarządzenie

Metryczka

wytworzono: 02.01.2019 przez: Maja Flieger
opublikowano: 22.01.2019, 10:43 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 22.01.2019, 10:44 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 42

Rejestr zmian