Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Aktualny dokument studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dostępny jest pod linkiem:

https://01.przemet.pl/studium/zmiana_6/

Załączniki

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt
Klauzula informacyjna procedura planistyczna
OBWIESZCZENIE o wydłużeniu terminu składania wniosków wersja WCAG
OBWIESZCZENIE o wydłużeniu terminu składania wniosków skan
Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium (obręb Popowo Stare) wersja WCAG
Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium (obręb Popowo Stare) skan
Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium (obręb Górsko) wersja WCAG
Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium (obręb Górsko) skan
Obwieszczenie o wyłożeniu projektów zmiany Studium do publicznego wglądu - wersja WCAG
Obwieszczenie o wyłożeniu projektów zmiany Studium do publicznego wglądu - skan
Protokół z przeprowadzonej w dniu 10.08.2021 dyskusji publicznej
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt - zmiana nr 7 (skan)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt - zmiana nr 7 (wersja WCAG)
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt (zmiana nr 7) - skan
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt (zmiana nr 7) - wersja WCAG
Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt (zmiana nr 7) - wyłożenie
Załącznik nr 1 (część tekstowa) do uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt (zmiana nr 7) - wyłożenie
Załącznik nr 2 (rysunek – uwarunkowania) do uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt (zmiana nr 7) - wyłożenie
Załącznik nr 3 (rysunek – kierunki) do uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt (zmiana nr 7) - wyłożenie
Załącznik nr 4 (rysunek – infrastruktura) do uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt (zmiana nr 7) - wyłożenie
Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt (zmiana nr 7) - wyłożenie
Załącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko dot. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt (zmiana nr 7) - wyłożenie

Metryczka

wytworzono: 17.04.2019 przez: Jakub Górny
opublikowano: 17.04.2019, 10:24 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 16.12.2022, 07:52 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 4145

Rejestr zmian

uaktualniono: 16.12.2022, 07:52 przez: Sylwia Szaranek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 08.12.2022, 09:05 przez: Sylwia Kurpisz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 12.05.2022, 12:18 przez: Sylwia Kurpisz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 30.11.2021, 13:34 przez: Sylwia Kurpisz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 17.08.2021, 15:21 przez: Sylwia Kurpisz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 12.08.2021, 14:50 przez: Sylwia Kurpisz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 22.07.2021, 11:17 przez: Sylwia Kurpisz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 15.07.2021, 07:47 przez: Sylwia Kurpisz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 15.07.2021, 07:44 przez: Sylwia Kurpisz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 03.06.2020, 08:26 przez: Izabela Litkowska Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 12.05.2020, 10:17 przez: Izabela Litkowska Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 23.04.2020, 07:56 przez: Izabela Litkowska Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 26.03.2020, 09:17 przez: Izabela Litkowska Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 26.03.2020, 08:45 przez: Izabela Litkowska Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
utworzono: 17.04.2019, 10:24 przez: Jakub Górny Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego