Ogłoszenia różne

Nazwa ogłoszenia Data dodania
Nazwa ogłoszenia Data dodania
Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego Sączkowo [JW] 9 lutego 2024 Szczegóły
Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego Poświętno [JW] 9 lutego 2024 Szczegóły
Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego Nowa Wieś [JW] 9 lutego 2024 Szczegóły
Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego Mochy [JW] 9 lutego 2024 Szczegóły
Ocena jakości wody z wodociągu wiejskiego Wieleń [JW] 9 lutego 2024 Szczegóły
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w roku 2023 z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Przemęt [JW] 9 lutego 2024 Szczegóły
Wykaz głosowań z LXXVI Sesji Rady Gminy Przemęt 8 lutego 2024 Szczegóły
Proponowany porządek LXXVI Sesji Rady Gminy Przemęt 2 lutego 2024 Szczegóły
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMĘT W 2023 ROKU 26 stycznia 2024 Szczegóły
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT  NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMĘT W 2024 ROKU 26 stycznia 2024 Szczegóły
Wykaz głosowań z LXXV Sesji Rady Gminy Przemęt 16 stycznia 2024 Szczegóły
OGŁOSZENIE 15 stycznia 2024 Szczegóły
Proponowany porządek LXXV Sesji Rady Gminy Przemęt 11 stycznia 2024 Szczegóły
Ocena jakości wody z wodociągu Nowa Wieś [JW] 8 stycznia 2024 Szczegóły
Ocena jakości wody z wodociągu Sączkowo [JW] 8 stycznia 2024 Szczegóły
Wykaz głosowań z LXXIV Sesji Rady Gminy Przemęt 29 grudnia 2023 Szczegóły
Proponowany porządek LXXIV Sesji Rady Gminy Przemęt 21 grudnia 2023 Szczegóły
Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań organizowanych przez Koło Łowieckie nr 37 “KACZOR” – dodatkowy termin 20 grudnia 2023 Szczegóły
WÓJT GMINY PRZEMĘT zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023, poz. 571 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej. 20 grudnia 2023 Szczegóły
Wykaz głosowań z LXXIII Sesji Rady Gminy Przemęt 19 grudnia 2023 Szczegóły
Proponowany porządek LXXIII Sesji Rady Gminy Przemęt 12 grudnia 2023 Szczegóły
Komunikat nr 13/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie [JW] 8 grudnia 2023 Szczegóły
Ocena jakości wody z wodociągu Mochy [JW] 4 grudnia 2023 Szczegóły
Ocena jakości wody z wodociągu Wieleń [JW] 4 grudnia 2023 Szczegóły
Wykaz głosowań z LXXII Sesji Rady Gminy Przemęt 1 grudnia 2023 Szczegóły
Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań organizowanych przez Koło Łowieckie nr 104 “PTASZKOWO” – dodatkowe terminy 29 listopada 2023 Szczegóły
Ocena jakości wody z wodociągu Poświętno [JW] 27 listopada 2023 Szczegóły
Proponowany porządek LXXII Sesji Rady Gminy Przemęt 24 listopada 2023 Szczegóły
Wykaz głosowań z LXXI Sesji Rady Gminy Przemęt 31 października 2023 Szczegóły
Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań organizowanych przez Koło Łowieckie nr 9 “KNIEJA” 27 października 2023 Szczegóły