Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie gminy Przemęt dostępne są pod adresem:

https://przemet.e-mapa.net/wykazplanow/

 

Barchlin

Biskupice

Błotnica

Borek

Bucz

Górsko

Kaszczor

Kluczewo

Mochy

Nowa Wieś

Osłonin

Perkowo

Popowo Stare

Poświętno

Przemęt

Radomierz

Sączkowo

Siekowo

Siekówko

Sokołowice

Solec

Solec Nowy

Starkowo

Wieleń

 

Załączniki

Klauzula Informacyjna RNP Procedura Planistyczna
PN.6722.4.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej- skan
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt - PN.6722.1.2021 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej- wersja WCAG
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt PN.6722.1.2021- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwała nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor- skan
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt PN.6722.1.2021 - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor - wersja WCAG
Projekt Uchwały Rady Gminy Przemęt w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor - wyłożenie do publicznego wglądu
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor - rysunek - wyłożenie do publicznego wglądu
Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor - wyłożenie do publicznego wglądu
protokół z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 09.11.2021 skan
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4) - wersja WCAG
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4) - skan
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach - skan
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach - wersja WCAG
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Perkowo - wersja WCAG
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Perkowo - skan
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice - wersja WCAG
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice - skan
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej - skan
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej - wersja WCAG
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej UCHWAŁA - wyłożenie do publicznego wglądu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej RYSUNEK - wyłożenie do publicznego wglądu
Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej - wyłożenie do publicznego wglądu
Uchwała Rady Gminy Przemęt Nr 385/2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przemęt Nr 385/2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wersja WCAG
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - skan
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4) RYSUNEK - wyłożenie do publicznego wglądu
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4) UCHWAŁA - wyłożenie do publicznego wglądu
Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4) - wyłożenie do publicznego wglądu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie jeziora Górskiego - skan
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie jeziora Górskiego - wersja WCAG
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice - wersja WCAG
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice - skan
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice - UCHWAŁA wyłożenie do publicznego wglądu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice - RYSUNEK wyłożenie do publicznego wglądu
Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice - wyłożenie do publicznego wglądu
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przemęt Nr 425/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy, gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4) - geotiff
UCHWAŁA NR 425/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy, gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4)
Obwieszczenie O Wyłożeniu Do Publicznego Wglądu Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dla Obrębu Ewidencyjnego Perkowo Skan
Obwieszczenie O Wyłożeniu Do Publicznego Wglądu Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dla Obrębu Ewidencyjnego Perkowo Wersja WCAG
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Perkowo - UCHWAŁA wyłożenie do publicznego wglądu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Perkowo - RYSUNEK wyłożenie do publicznego wglądu
Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Perkowo - wyłożenie do publicznego wglądu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś - wersja WCAG
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś - skan

Metryczka

wytworzono: 11.07.2019 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 17.04.2019, 10:24 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 17.11.2022, 08:32 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 3961

Rejestr zmian

uaktualniono: 17.11.2022, 08:32 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 21.10.2022, 11:57 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 13.10.2022, 08:11 przez: Klaudia Mierzwinska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 10.10.2022, 11:30 przez: Daniel Kruk Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 03.10.2022, 12:13 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 03.10.2022, 12:06 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 28.09.2022, 11:40 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 20.09.2022, 10:16 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 06.09.2022, 08:13 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 30.08.2022, 13:22 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 30.08.2022, 13:22 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 20.07.2022, 07:57 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 12.07.2022, 07:59 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 31.05.2022, 12:11 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 31.03.2022, 11:31 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 31.03.2022, 08:55 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 31.03.2022, 08:51 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 24.03.2022, 08:30 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 15.03.2022, 10:30 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 15.03.2022, 08:55 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 15.03.2022, 08:32 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 22.02.2022, 12:19 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 15.02.2022, 11:21 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 15.02.2022, 11:19 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 13.01.2022, 12:10 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 13.01.2022, 12:06 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 29.11.2021, 13:52 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 22.10.2021, 08:07 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 22.10.2021, 08:00 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 14.10.2021, 11:35 przez: Sylwia Szaranek Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 01.04.2021, 13:32 przez: Jakub Górny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 28.05.2020, 14:40 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 26.03.2020, 08:27 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.03.2020, 14:44 przez: Tomasz Konieczny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.03.2020, 14:36 przez: Tomasz Konieczny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.03.2020, 14:27 przez: Tomasz Konieczny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 05.03.2020, 13:40 przez: Tomasz Konieczny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 11.07.2019, 08:35 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 29.05.2019, 15:14 przez: Jakub Górny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.05.2019, 08:53 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.05.2019, 08:47 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.05.2019, 08:38 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
utworzono: 17.04.2019, 10:24 przez: Jakub Górny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego