Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie gminy Przemęt dostępne są pod adresem:

https://przemet.e-mapa.net/wykazplanow/

 

Załączniki

Klauzula Informacyjna RNP Procedura Planistyczna
PN.6722.4.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej- skan
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt - PN.6722.1.2021 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej- wersja WCAG
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt PN.6722.1.2021- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwała nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor- skan
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt PN.6722.1.2021 - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor - wersja WCAG
Projekt Uchwały Rady Gminy Przemęt w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor - wyłożenie do publicznego wglądu
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor - rysunek - wyłożenie do publicznego wglądu
Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor - wyłożenie do publicznego wglądu
protokół z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 09.11.2021 skan
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4) - wersja WCAG
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4) - skan
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach - skan
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach - wersja WCAG
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Perkowo - wersja WCAG
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Perkowo - skan
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice - wersja WCAG
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice - skan
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej - skan
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej - wersja WCAG
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej UCHWAŁA - wyłożenie do publicznego wglądu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej RYSUNEK - wyłożenie do publicznego wglądu
Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej - wyłożenie do publicznego wglądu
Uchwała Rady Gminy Przemęt Nr 385/2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przemęt Nr 385/2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wersja WCAG
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - skan
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4) RYSUNEK - wyłożenie do publicznego wglądu
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4) UCHWAŁA - wyłożenie do publicznego wglądu
Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4) - wyłożenie do publicznego wglądu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie jeziora Górskiego - skan
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie jeziora Górskiego - wersja WCAG
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice - wersja WCAG
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice - skan
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przemęt Nr 425/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy, gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4) - geotiff
UCHWAŁA NR 425/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy, gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4)
Obwieszczenie O Wyłożeniu Do Publicznego Wglądu Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dla Obrębu Ewidencyjnego Perkowo Skan
Obwieszczenie O Wyłożeniu Do Publicznego Wglądu Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dla Obrębu Ewidencyjnego Perkowo Wersja WCAG
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Perkowo - UCHWAŁA wyłożenie do publicznego wglądu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Perkowo - RYSUNEK wyłożenie do publicznego wglądu
Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Perkowo - wyłożenie do publicznego wglądu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś - wersja WCAG
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś - skan
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przemęt Nr 442/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice - geotiff
Uchwała Nr 442/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice
Uchwała Rady Gminy Przemęt Nr 456/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Perkowo
Załącznik nr do Uchwały Rady Gminy Przemęt Nr 456/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Perkowo
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach - wersja WCAG
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach - skan
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach UCHWAŁA - wyłożenie do publicznego wglądu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach RYSUNEK - wyłożenie do publicznego wglądu
Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach - wyłożenie do publicznego wglądu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad jeziorem Błotnickim - wersja WCAG
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad jeziorem Błotnickim - skan

Metryczka

wytworzono: 11.07.2019 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 17.04.2019, 10:24 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 30.03.2023, 12:06 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 4331

Rejestr zmian

uaktualniono: 30.03.2023, 12:06 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 10.03.2023, 08:08 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 10.03.2023, 08:08 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 02.03.2023, 10:51 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 30.12.2022, 13:46 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 30.12.2022, 11:41 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 20.12.2022, 10:13 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 01.12.2022, 12:52 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 01.12.2022, 12:29 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 01.12.2022, 12:25 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 01.12.2022, 12:14 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 30.11.2022, 11:03 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 30.11.2022, 11:01 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 30.11.2022, 10:13 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 17.11.2022, 08:32 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 21.10.2022, 11:57 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 13.10.2022, 08:11 przez: Klaudia Mierzwinska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 10.10.2022, 11:30 przez: Daniel Kruk Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 03.10.2022, 12:13 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 03.10.2022, 12:06 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 28.09.2022, 11:40 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 20.09.2022, 10:16 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 06.09.2022, 08:13 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 30.08.2022, 13:22 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 30.08.2022, 13:22 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 20.07.2022, 07:57 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 12.07.2022, 07:59 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 31.05.2022, 12:11 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 31.03.2022, 11:31 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 31.03.2022, 08:55 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 31.03.2022, 08:51 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 24.03.2022, 08:30 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 15.03.2022, 10:30 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 15.03.2022, 08:55 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 15.03.2022, 08:32 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 22.02.2022, 12:19 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 15.02.2022, 11:21 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 15.02.2022, 11:19 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 13.01.2022, 12:10 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 13.01.2022, 12:06 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 29.11.2021, 13:52 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 22.10.2021, 08:07 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 22.10.2021, 08:00 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 14.10.2021, 11:35 przez: Sylwia Szaranek Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 01.04.2021, 13:32 przez: Jakub Górny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 28.05.2020, 14:40 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 26.03.2020, 08:27 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.03.2020, 14:44 przez: Tomasz Konieczny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.03.2020, 14:36 przez: Tomasz Konieczny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.03.2020, 14:27 przez: Tomasz Konieczny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 05.03.2020, 13:40 przez: Tomasz Konieczny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 11.07.2019, 08:35 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 29.05.2019, 15:14 przez: Jakub Górny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.05.2019, 08:53 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.05.2019, 08:47 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.05.2019, 08:38 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
utworzono: 17.04.2019, 10:24 przez: Jakub Górny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego