Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie gminy Przemęt dostępne są pod adresem:

https://przemet.e-mapa.net/wykazplanow/

 

Załączniki

Klauzula Informacyjna RNP Procedura Planistyczna
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie jeziora Górskiego - skan
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie jeziora Górskiego - wersja WCAG
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś - wersja WCAG
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś - skan
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach - wersja WCAG
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach - skan
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach UCHWAŁA - wyłożenie do publicznego wglądu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach RYSUNEK - wyłożenie do publicznego wglądu
Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach - wyłożenie do publicznego wglądu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad jeziorem Błotnickim - wersja WCAG
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad jeziorem Błotnickim - skan
UCHWAŁA Rady Gminy Przemęt Nr 485/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przemęt Nr 485/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin w rejonie jeziora Górskiego - skan
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin w rejonie jeziora Górskiego - wersja WCAG
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt w rejonie ulicy Zaborowskiej - skan
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt w rejonie ulicy Zaborowskiej - wersja WCAG
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor - skan
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor - wersja WCAG
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie Jeziora Górskiego - wersja WCAG
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie Jeziora Górskiego - skan
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie Jeziora Górskiego UCHWAŁA - wyłożenie do publicznego wglądu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie Jeziora Górskiego RYSUNEK - wyłożenie do publicznego wglądu
Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie Jeziora Górskiego - wyłożenie do publicznego wglądu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie Jeziora Górskiego w dniu 19 października 2023 r.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś - skan
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś - wersja WCAG
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor - skan
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor - wersja WCAG
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś UCHWAŁA - wyłożenie do publicznego wglądu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś RYSUNEK - wyłożenie do publicznego wglądu
Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś - wyłożenie do publicznego wglądu
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor UCHWAŁA - wyłożenie do publicznego wglądu
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor RYSUNEK - wyłożenie do publicznego wglądu
Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor - wyłożenie do publicznego wglądu
Uchwała Rady Gminy Przemęt Nr 540/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie Jeziora Górskiego
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Przemęt Nr 540/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie Jeziora Górskiego - geotiff
Załącznik nr 1 do uchwały- plan Nowa Wieś
Legenda do załącznika nr 1 - plan Nowa Wieś
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt w rejonie ulicy Zaborowskiej - skan
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt w rejonie ulicy Zaborowskiej - wersja WCAG
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dla Części Obrębu Ewidencyjnego Przemęt W Rejonie Ulicy Zaborowskiej Wyłożenie Do Publicznego Wglądu
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dla Części Obrębu Ewidencyjnego Przemęt W Rejonie Ulicy Zaborowskiej RYSUNEK Wyłożenie Do Publicznego Wglądu
Prognoza Oddziaływania Na środowisko Dot. Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dla Części Obrębu Ewidencyjnego Przemęt W Rejonie Ulicy Zaborowskiej Wyłożenie Do Publicznego Wglądu
Uchwała Nr 584/2024 Rady Gminy Przemęt z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt w rejonie ulicy Zaborowskiej
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 584/2024 Rady Gminy Przemęt z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt w rejonie ulicy Zaborowskiej
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad Jeziorem Błotnickim - wersja WCAG
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad Jeziorem Błotnickim - skan
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad Jeziorem Błotnickim UCHWAŁA - wyłożenie do publicznego wglądu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad Jeziorem Błotnickim RYSUNEK - wyłożenie do publicznego wglądu
Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad Jeziorem Błotnickim - wyłożenie do publicznego wglądu

Metryczka

wytworzono: 11.07.2019 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 17.04.2019, 10:24 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 12.07.2024, 07:37 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 6341

Rejestr zmian

uaktualniono: 12.07.2024, 07:37 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 04.07.2024, 07:59 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 09.04.2024, 09:27 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 15.03.2024, 10:14 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 29.02.2024, 15:26 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 26.01.2024, 07:44 przez: Klaudia Mierzwinska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 18.01.2024, 13:35 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 15.01.2024, 10:27 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 15.01.2024, 10:24 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 04.12.2023, 09:12 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 17.11.2023, 11:13 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 17.11.2023, 09:07 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 09.11.2023, 08:18 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 09.11.2023, 08:07 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 23.10.2023, 09:59 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 29.09.2023, 08:53 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 21.09.2023, 08:37 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 21.09.2023, 08:35 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 13.07.2023, 11:37 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 13.07.2023, 11:28 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 25.05.2023, 12:17 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 28.04.2023, 10:51 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 30.03.2023, 12:06 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 10.03.2023, 08:08 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 10.03.2023, 08:08 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 02.03.2023, 10:51 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 30.12.2022, 13:46 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 30.12.2022, 11:41 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 20.12.2022, 10:13 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 01.12.2022, 12:52 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 01.12.2022, 12:29 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 01.12.2022, 12:25 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 01.12.2022, 12:14 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 30.11.2022, 11:03 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 30.11.2022, 11:01 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 30.11.2022, 10:13 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 17.11.2022, 08:32 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 21.10.2022, 11:57 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 13.10.2022, 08:11 przez: Klaudia Mierzwinska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 10.10.2022, 11:30 przez: Daniel Kruk Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 03.10.2022, 12:13 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 03.10.2022, 12:06 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 28.09.2022, 11:40 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 20.09.2022, 10:16 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 06.09.2022, 08:13 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 30.08.2022, 13:22 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 30.08.2022, 13:22 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 20.07.2022, 07:57 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 12.07.2022, 07:59 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 31.05.2022, 12:11 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 31.03.2022, 11:31 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 31.03.2022, 08:55 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 31.03.2022, 08:51 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 24.03.2022, 08:30 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 15.03.2022, 10:30 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 15.03.2022, 08:55 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 15.03.2022, 08:32 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 22.02.2022, 12:19 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 15.02.2022, 11:21 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 15.02.2022, 11:19 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 13.01.2022, 12:10 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 13.01.2022, 12:06 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 29.11.2021, 13:52 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 22.10.2021, 08:07 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 22.10.2021, 08:00 przez: Sylwia Kurpisz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 14.10.2021, 11:35 przez: Sylwia Szaranek Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 01.04.2021, 13:32 przez: Jakub Górny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 28.05.2020, 14:40 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 26.03.2020, 08:27 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.03.2020, 14:44 przez: Tomasz Konieczny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.03.2020, 14:36 przez: Tomasz Konieczny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.03.2020, 14:27 przez: Tomasz Konieczny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 05.03.2020, 13:40 przez: Tomasz Konieczny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 11.07.2019, 08:35 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 29.05.2019, 15:14 przez: Jakub Górny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.05.2019, 08:53 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.05.2019, 08:47 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.05.2019, 08:38 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
utworzono: 17.04.2019, 10:24 przez: Jakub Górny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego