Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Załączniki

Klauzula Informacyjna RNP Procedura Planistyczna
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poświętno
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poświętno
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Projekt uchwały Rady Gminy Przemętw sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2, 214/3 i 215 w obrębie miejscowości Górsko
Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 214/1, 214/2, 214/3 i 215 w Górsku
Projekt miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2, 214/3 i 215 w obrębie miejscowości Górsko - rysunek
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 214/1, 214/2, 214/3 i 215 w obrębie miejscowości Górsko
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2, 214/3 i 215 w obrębie miejscowości Górsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
PN.6722.4.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej- skan
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt - PN.6722.1.2021 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej- wersja WCAG
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt PN.6722.1.2021- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwała nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor- skan
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt PN.6722.1.2021 - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor - wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 11.07.2019 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 17.04.2019, 10:24 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 14.10.2021, 11:35 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 2643

Rejestr zmian

uaktualniono: 14.10.2021, 11:35 przez: Sylwia Szaranek Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 01.04.2021, 13:32 przez: Jakub Górny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 28.05.2020, 14:40 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 26.03.2020, 08:27 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.03.2020, 14:44 przez: Tomasz Konieczny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.03.2020, 14:36 przez: Tomasz Konieczny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.03.2020, 14:27 przez: Tomasz Konieczny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 05.03.2020, 13:40 przez: Tomasz Konieczny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 11.07.2019, 08:35 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 29.05.2019, 15:14 przez: Jakub Górny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.05.2019, 08:53 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.05.2019, 08:47 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uaktualniono: 16.05.2019, 08:38 przez: Izabela Litkowska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
utworzono: 17.04.2019, 10:24 przez: Jakub Górny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego