Przetargi nieruchomości

Nazwa przetargu Data dodania Data ważności
Nazwa przetargu Data dodania Data ważności
Wykaz nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy, położony na nieruchomości zabudowanej w Przemęcie ul. Powstańców Wielkopolskich 1 przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu na czas nieoznaczony 18 lutego 2021 12.03.2021 Szczegóły
Protokól inwentaryzacyjny dotyczący nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Buczu oznaczonej działką nr 224 w celu wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Wielkpolskiego o nieodpłatne przekazania przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Przemęt 16 lutego 2021 31.03.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy, położony na nieruchomości zabudowanej w Przemęcie ul. Powstańców Wielkopolskich 1 przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na czas określony do 3 lat 28 stycznia 2021 19.02.2021 Szczegóły
Informacja o wyniku przeprowadzonych w dniu 14 stycznia 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Nowej Wsi 22 stycznia 2021 01.02.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości położonej w Przemęcie przeznaczonej do sprzedaży 5 stycznia 2021 17.02.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości położonej w Nowej Wsi przeznaczonej do sprzedaży 5 stycznia 2021 17.02.2021 Szczegóły
Informacja o wynikach przeprowadzonych drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości w dniu 16 grudnia 2020r. 28 grudnia 2020 04.01.2021 Szczegóły
Informacja o wynikach przeprowadzonych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości w dniu 7 października 2020r. 28 grudnia 2020 23.10.2020 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Nowej Wsi 3 grudnia 2020 14.01.2021 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mochach 10 listopada 2020 16.12.2020 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych 28 sierpnia 2020 30.09.2020 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mochach 27 sierpnia 2020 07.10.2020 Szczegóły
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Przemęt przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. 6 sierpnia 2020 27.08.2020 Szczegóły
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działki budowlane w Mochach 30 czerwca 2020 12.08.2020 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o przetargach na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Nowej Wsi 25 czerwca 2020 31.07.2020 Szczegóły
Wykaz dotyczący sprzedaży przez Gminę Przemęt prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 27.10.2099r. na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Nowa Wieś (w rejonie ulicy Sosnowej i Spokojnej) 30 kwietnia 2020 22.05.2020 Szczegóły
Informacja o wyniku przeprowadzonych w dniu 11.03.2020 II (drugich) przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mochach i w Siekowie 23 marca 2020 27.03.2020 Szczegóły
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 18 lutego 2020 31.03.2020 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mochach i w Siekowie 4 lutego 2020 11.03.2020 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o I przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Przemęcie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5 12 grudnia 2019 17.01.2020 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położnych w Mochach i Siekowie 28 listopada 2019 10.12.2019 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy na nieruchomości zabudowanej w Przemęcie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5, przeznaczony do oddania w najem na czas nieoznaczony. 14 listopada 2019 06.12.2019 Szczegóły
Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Nowa Wieś 22 października 2019 13.11.2019 Szczegóły
Wykaz nieruchomości położonych w Solcu i w Nowej Wsi przeznaczonych do dzierżawy 1 października 2019 22.10.2019 Szczegóły
Wykaz nieruchomości położonych w Wieleniu , przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Wolsztyńskiego 1 października 2019 22.10.2019 Szczegóły
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących działki położone w Mochach i w Siekowie 1 października 2019 22.10.2019 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o IV przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Biskupicach 17 września 2019 30.10.2019 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy Przemęt 19 sierpnia 2019 18.09.2019 Szczegóły
Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej mienie Gminy Przemęt przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 18 lipca 2019 07.08.2019 Szczegóły
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Przemęt przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. 18 lipca 2019 07.08.2019 Szczegóły