Przetargi nieruchomości

Nazwa przetargu Data dodania Data ważności
Nazwa przetargu Data dodania Data ważności
Protokół inwentaryzacyjny dotyczący nieruchomości położonej w Nowej Wsi oznaczonej działką nr 533 i 537. 19 lipca 2021 19.08.2021 Szczegóły
Protokół inwentaryzacyjny dotyczący nieruchomości położonej w Solcu Nowym oznaczonej działką nr 121, 185/2 19 lipca 2021 19.08.2021 Szczegóły
Protokół inwentaryzacyjny dotyczący nieruchomości położonej w Solcu Nowym. 19 lipca 2021 19.08.2021 Szczegóły
Protokół inwentaryzacyjny dotyczący nieruchomości położonej w Solcu Nowym oznaczonej działką nr 287, 237/1 19 lipca 2021 19.08.2021 Szczegóły
Protokół inwentaryzacyjny dotyczący nieruchomości położonej w Solcu Nowym oznaczonej działką nr 264. 19 lipca 2021 19.08.2021 Szczegóły
Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Przemęt 7 lipca 2021 14.07.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem – Wieleń ul. Wczasowa 39 dz. 156/11 11 czerwca 2021 02.07.2021 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt dotyczące przetargu na dzierżawę gruntów rolnych 27 maja 2021 29.06.2021 Szczegóły
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w Przemęcie przy ul. Powstańców Wlkp. 1 27 maja 2021 11.06.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Przemęt przeznaczonej do sprzedaży 11 maja 2021 02.06.2021 Szczegóły
Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Nowej Wsi , przeprowadzonych w dniu 26 marca 2021r. 29 kwietnia 2021 15.04.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Przemęt przeznaczonych do oddania w użyczenie 29 kwietnia 2021 21.05.2021 Szczegóły
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Mochach 21 kwietnia 2021 06.05.2021 Szczegóły
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego 15 kwietnia 2021 19.05.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości rolnych, stanowiących mienie Gminy Przemęt przeznaczonych do wydzierżawienia 1 kwietnia 2021 23.04.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy, położony na nieruchomości zabudowanej w Przemęcie ul. Powstańców Wielkopolskich 1 przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu na czas nieoznaczony 16 marca 2021 07.04.2021 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Mochach 11 marca 2021 13.04.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy, położony na nieruchomości zabudowanej w Przemęcie ul. Powstańców Wielkopolskich 1 przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu na czas nieoznaczony 18 lutego 2021 12.03.2021 Szczegóły
Protokól inwentaryzacyjny dotyczący nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Buczu oznaczonej działką nr 224 w celu wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Wielkpolskiego o nieodpłatne przekazania przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Przemęt 16 lutego 2021 31.03.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy, położony na nieruchomości zabudowanej w Przemęcie ul. Powstańców Wielkopolskich 1 przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na czas określony do 3 lat 28 stycznia 2021 19.02.2021 Szczegóły
Informacja o wyniku przeprowadzonych w dniu 14 stycznia 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Nowej Wsi 22 stycznia 2021 01.02.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości położonej w Przemęcie przeznaczonej do sprzedaży 5 stycznia 2021 17.02.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości położonej w Nowej Wsi przeznaczonej do sprzedaży 5 stycznia 2021 17.02.2021 Szczegóły
Informacja o wynikach przeprowadzonych drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości w dniu 16 grudnia 2020r. 28 grudnia 2020 04.01.2021 Szczegóły
Informacja o wynikach przeprowadzonych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości w dniu 7 października 2020r. 28 grudnia 2020 23.10.2020 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Nowej Wsi 3 grudnia 2020 14.01.2021 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mochach 10 listopada 2020 16.12.2020 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych 28 sierpnia 2020 30.09.2020 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mochach 27 sierpnia 2020 07.10.2020 Szczegóły
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Przemęt przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. 6 sierpnia 2020 27.08.2020 Szczegóły