Przetargi nieruchomości

Nazwa przetargu Data dodania Data ważności
Nazwa przetargu Data dodania Data ważności
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 21 grudnia 2021 12.01.2022 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt przeznaczonej do oddania w użyczenie 30 listopada 2021 21.12.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2 listopada 2021 24.11.2021 Szczegóły
Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Przemęt 26 października 2021 02.11.2021 Szczegóły
Protokół inwentaryzacyjny sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Przemęt w drodze komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 13 października 2021 13.11.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Przemęt przeznaczonych do sprzedaży. 28 września 2021 20.10.2021 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt dotyczące przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Przemęt. 21 września 2021 22.10.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Przemęt przeznaczonych do wydzierżawienia. 26 sierpnia 2021 17.09.2021 Szczegóły
Protokół inwentaryzacyjny dotyczący nieruchomości położonej w Nowej Wsi oznaczonej działką nr 533 i 537. 19 lipca 2021 19.08.2021 Szczegóły
Protokół inwentaryzacyjny dotyczący nieruchomości położonej w Solcu Nowym oznaczonej działką nr 121, 185/2 19 lipca 2021 19.08.2021 Szczegóły
Protokół inwentaryzacyjny dotyczący nieruchomości położonej w Solcu Nowym. 19 lipca 2021 19.08.2021 Szczegóły
Protokół inwentaryzacyjny dotyczący nieruchomości położonej w Solcu Nowym oznaczonej działką nr 287, 237/1 19 lipca 2021 19.08.2021 Szczegóły
Protokół inwentaryzacyjny dotyczący nieruchomości położonej w Solcu Nowym oznaczonej działką nr 264. 19 lipca 2021 19.08.2021 Szczegóły
Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Przemęt 7 lipca 2021 14.07.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem – Wieleń ul. Wczasowa 39 dz. 156/11 11 czerwca 2021 02.07.2021 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt dotyczące przetargu na dzierżawę gruntów rolnych 27 maja 2021 29.06.2021 Szczegóły
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w Przemęcie przy ul. Powstańców Wlkp. 1 27 maja 2021 11.06.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Przemęt przeznaczonej do sprzedaży 11 maja 2021 02.06.2021 Szczegóły
Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Nowej Wsi , przeprowadzonych w dniu 26 marca 2021r. 29 kwietnia 2021 15.04.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Przemęt przeznaczonych do oddania w użyczenie 29 kwietnia 2021 21.05.2021 Szczegóły
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Mochach 21 kwietnia 2021 06.05.2021 Szczegóły
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego 15 kwietnia 2021 19.05.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości rolnych, stanowiących mienie Gminy Przemęt przeznaczonych do wydzierżawienia 1 kwietnia 2021 23.04.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy, położony na nieruchomości zabudowanej w Przemęcie ul. Powstańców Wielkopolskich 1 przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu na czas nieoznaczony 16 marca 2021 07.04.2021 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Mochach 11 marca 2021 13.04.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy, położony na nieruchomości zabudowanej w Przemęcie ul. Powstańców Wielkopolskich 1 przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu na czas nieoznaczony 18 lutego 2021 12.03.2021 Szczegóły
Protokól inwentaryzacyjny dotyczący nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Buczu oznaczonej działką nr 224 w celu wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Wielkpolskiego o nieodpłatne przekazania przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Przemęt 16 lutego 2021 31.03.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy, położony na nieruchomości zabudowanej w Przemęcie ul. Powstańców Wielkopolskich 1 przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na czas określony do 3 lat 28 stycznia 2021 19.02.2021 Szczegóły
Informacja o wyniku przeprowadzonych w dniu 14 stycznia 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Nowej Wsi 22 stycznia 2021 01.02.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości położonej w Przemęcie przeznaczonej do sprzedaży 5 stycznia 2021 17.02.2021 Szczegóły