Przetargi nieruchomości

Nazwa przetargu Data dodania Data ważności
Nazwa przetargu Data dodania Data ważności
Wykaz nieruchomości rolnych, położonych w m. Mochy, Bucz, Popowo Stare, Kluczewo stanowiących mienie Gminy Przemęt przeznaczonych do wydzierżawienia. 6 września 2022 28.09.2022 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt przeznaczonej do oddania w użyczenie 10 sierpnia 2022 30.08.2022 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Przemęt przeznaczonych do sprzedaży 10 sierpnia 2022 30.08.2022 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Przemęt przeznaczonych do oddania w najem 9 sierpnia 2022 30.08.2022 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt przeznaczonej do oddania w użyczenie. 5 sierpnia 2022 25.08.2022 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt przeznaczonej do oddania w użyczenie. 26 lipca 2022 16.08.2022 Szczegóły
Sprawozdanie z wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt dotyczących zmiany granic obrębu ewidencyjnego Barchlin i Borek poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Borek działek z obrębu ewidencyjnego Barchlin o numerze ewidencyjnym: 317, 318, 319/1, 223/1, 223/3, 223/4 oraz części działek o numerze ewidencyjnym 224/1, 285 i 320. 20 maja 2022 06.06.2022 Szczegóły
Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej mienie Gminy Przemęt 19 maja 2022 27.05.2022 Szczegóły
Zwiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia przebiegu granicy działki nr 124/2 w Siekowie 4 maja 2022 30.05.2022 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt przeznaczonej do dzierżawy 2 maja 2022 24.05.2022 Szczegóły
INFORMACJA O URUCHOMIENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie: zmiany granic obrębów ewidencyjnych Barchlin i Borek poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Borek działek z obrębu ewidencyjnego Barchlin o numerze ewidencyjnym: 317, 318, 319/1, 223/1, 223/3, 223/4 oraz części działek o numerze ewidencyjnym 224/1, 285 i 320. 20 kwietnia 2022 13.05.2022 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt dotyczące przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej mienie Gminy Przemęt. 7 kwietnia 2022 10.05.2022 Szczegóły
Informacja o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Przemęt. 4 kwietnia 2022 11.04.2022 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy, położony na nieruchomości zbudowanej w Mochach, ul. Wolsztyńska 8 przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na czas określony do 3 lat. 29 marca 2022 20.04.2022 Szczegóły
Protokoły inwentaryzacyjne obejmujące nieruchomości Skarbu Państwa, położone w Mochach, Sokołowicach i Radomierzu w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Przemęt w drodze komunalizacji. 18 marca 2022 18.04.2022 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt przeznaczonej do oddania w użyczenie. 8 marca 2022 30.03.2022 Szczegóły
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 8 marca 2022 30.03.2022 Szczegóły
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 8 marca 2022 30.03.2022 Szczegóły
Informacja o wynikach przeprowadzonych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Nowej Wsi przeprowadzonych w dniu 23 lutego 2022r. w siedzibie tut. urzędu. 3 marca 2022 14.03.2022 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt dotyczące II przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Przemęt. 17 lutego 2022 21.03.2022 Szczegóły
Protokół inwentaryzacyjny obejmujący nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa położone w Siekowie oraz w Siekówku w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Przemęt w drodze komunalizacji. 28 stycznia 2022 21.02.2022 Szczegóły
Protokół inwentaryzacyjny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej działką nr 635/1 w Przemęcie (droga, ulica Szkolna). 21 stycznia 2022 21.02.2022 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o I ( pierwszych ) przetargach na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Nowej Wsi. 19 stycznia 2022 23.02.2022 Szczegóły
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 21 grudnia 2021 12.01.2022 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt przeznaczonej do oddania w użyczenie 30 listopada 2021 21.12.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2 listopada 2021 24.11.2021 Szczegóły
Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Przemęt 26 października 2021 02.11.2021 Szczegóły
Protokół inwentaryzacyjny sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Przemęt w drodze komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 13 października 2021 13.11.2021 Szczegóły
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Przemęt przeznaczonych do sprzedaży. 28 września 2021 20.10.2021 Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt dotyczące przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Przemęt. 21 września 2021 22.10.2021 Szczegóły