Oświadczenia majątkowe

Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Małgorzata Kicińska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 08.10.2021 Szczegóły
Katarzyna Wiśniewska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 05.07.2022 Szczegóły
Włodzimierz Pilich Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 05.07.2022 Szczegóły
Ireneusz Wolniczak Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Szymon Wojciechowski Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Łukasz Wojciechowski Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Jan Rademacher Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Stefan Napierała Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Monika Maćkowiak Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Tomasz Maciejewski Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Joanna Koziołek Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Piotr Kokornaczyk Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Justyna Klecha Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Gracjan Kicinski Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Bernadeta Golińska Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Jerzy Dominiak Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Hanna Dobijata Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Elżbieta Wita Radni Gminy 2021 14.06.2022 Szczegóły
Jadwiga Kasperska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 20.02.2020 Szczegóły
Agnieszka Kędziora Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 20.02.2020 Szczegóły
Aneta Seidel Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 20.02.2020 Szczegóły
Hanna Dobijata Radni Gminy 2020 21.04.2021 Szczegóły
Jerzy Dominiak Radni Gminy 2020 20.04.2021 Szczegóły
Bernadeta Golińska Radni Gminy 2020 28.04.2021 Szczegóły
Gracjan Kicinski Radni Gminy 2020 20.04.2021 Szczegóły
Justyna Klecha Radni Gminy 2020 28.04.2021 Szczegóły
Piotr Kokornaczyk Radni Gminy 2020 23.04.2021 Szczegóły
Joanna Koziołek Radni Gminy 2020 21.04.2021 Szczegóły
Tomasz Maciejewski Radni Gminy 2020 29.04.2021 Szczegóły
Monika Maćkowiak Radni Gminy 2020 28.04.2021 Szczegóły