Oświadczenia majątkowe

Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Jadwiga Kasperska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 20.02.2020 Szczegóły
Agnieszka Kędziora Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 20.02.2020 Szczegóły
Aneta Seidel Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 20.02.2020 Szczegóły
Michał Żok Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2019 06.05.2019 Szczegóły
Alina Piotrowska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2019 31.08.2019 Szczegóły
Alina Piotrowska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2019 10.09.2019 Szczegóły
Melania Wysocka Kierownicy jednostek organizacyjnych 2019 29.08.2019 Szczegóły
Barbara Matysiak Kierownicy jednostek organizacyjnych 2019 10.09.2019 Szczegóły
Edyta Kaczmarek Kierownicy jednostek organizacyjnych 2019 09.09.2019 Szczegóły
Maciej Ratajczak Kierownicy jednostek organizacyjnych 2019 18.04.2021 Szczegóły
Waldemar Kalitka Zastępca Wójta 2019 02.04.2020 Szczegóły
Agnieszka Kędziora Kierownicy jednostek organizacyjnych 2019 30.04.2020 Szczegóły
Anna Kruk-Styzińska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2019 25.05.2020 Szczegóły
Alina Piotrowska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2019 04.03.2020 Szczegóły
Aneta Seidel Kierownicy jednostek organizacyjnych 2019 26.05.2020 Szczegóły
Andrzej Smolarek Spółka 2019 27.04.2020 Szczegóły
Arleta Thiel Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2019 21.05.2020 Szczegóły
Bożena Ćwiklińska Skarbnik Gminy 2019 01.04.2020 Szczegóły
Bartłomiej Górny Kierownicy jednostek organizacyjnych 2019 27.04.2020 Szczegóły
Barbara Matysiak Kierownicy jednostek organizacyjnych 2019 27.04.2020 Szczegóły
Barbara Ścigała Kierownicy jednostek organizacyjnych 2019 27.04.2020 Szczegóły
Elżbieta Grygiel-Tórz Kierownicy jednostek organizacyjnych 2019 05.05.2020 Szczegóły
Edyta Kaczmarek Kierownicy jednostek organizacyjnych 2019 24.05.2020 Szczegóły
Grzegorz Aryż Sekretarz Gminy 2019 25.03.2020 Szczegóły
Halina Pohl Kierownicy jednostek organizacyjnych 2019 21.04.2020 Szczegóły
Ilona Klecha Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2019 26.05.2020 Szczegóły
Iwona Stodolna Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2019 27.05.2020 Szczegóły
Jadwiga Józefowska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2019 26.05.2020 Szczegóły
Joanna Kotlarska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2019 24.04.2020 Szczegóły
Leszek Anglart Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2019 29.04.2020 Szczegóły