Oświadczenia majątkowe

Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Łukasz Wojciechowski Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Jan Rademacher Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Stefan Napierała Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Monika Maćkowiak Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Tomasz Maciejewski Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Joanna Koziołek Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Piotr Kokornaczyk Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Justyna Klecha Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Gracjan Kicinski Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Bernadeta Golińska Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Jerzy Dominiak Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Hanna Dobijata Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Elżbieta Wita Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Ireneusz Wolniczak Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Szymon Wojciechowski Radni Gminy Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 29.02.2024 Szczegóły
Agnieszka Kędziora Kierownicy jednostek organizacyjnych 2023 02.01.2023 Szczegóły
Marta Sobierajska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2023 25.04.2024 Szczegóły
Grzegorz Aryż Sekretarz Gminy 2022 29.12.2022 Szczegóły
Bartłomiej Górny Kierownicy jednostek organizacyjnych 2022 20.09.2022 Szczegóły
Dagmara Nowak Kierownicy jednostek organizacyjnych 2022 20.09.2022 Szczegóły
Elżbieta Grygiel-Tórz Kierownicy jednostek organizacyjnych 2022 04.01.2023 Szczegóły
Robert Szwed Kierownicy jednostek organizacyjnych 2022 04.01.2023 Szczegóły
Szymon Piechowiak Kierownicy jednostek organizacyjnych 2022 04.01.2023 Szczegóły
Bartłomiej Górny Kierownicy jednostek organizacyjnych 2022 31.08.2022 Szczegóły
Elżbieta Grygiel-Tórz Kierownicy jednostek organizacyjnych 2022 29.08.2022 Szczegóły
Gabriela Skoracka Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 26.08.2022 Szczegóły
Joanna Kotlarska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 01.08.2022 Szczegóły
Karolina Cholewa Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 30.08.2022 Szczegóły
Ireneusz Wolniczak Radni Gminy 2022 15.04.2023 Szczegóły
Szymon Wojciechowski Radni Gminy 2022 14.04.2023 Szczegóły