Oświadczenia majątkowe

Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Małgorzata Kicińska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 08.10.2021 Szczegóły
Katarzyna Wiśniewska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 02.12.2021 Szczegóły
Włodzimierz Pilich Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 02.12.2021 Szczegóły
Jadwiga Kasperska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 20.02.2020 Szczegóły
Agnieszka Kędziora Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 20.02.2020 Szczegóły
Aneta Seidel Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 20.02.2020 Szczegóły
Hanna Dobijata Radni Gminy 2020 21.04.2021 Szczegóły
Jerzy Dominiak Radni Gminy 2020 20.04.2021 Szczegóły
Bernadeta Golińska Radni Gminy 2020 28.04.2021 Szczegóły
Gracjan Kicinski Radni Gminy 2020 20.04.2021 Szczegóły
Justyna Klecha Radni Gminy 2020 28.04.2021 Szczegóły
Piotr Kokornaczyk Radni Gminy 2020 23.04.2021 Szczegóły
Joanna Koziołek Radni Gminy 2020 21.04.2021 Szczegóły
Tomasz Maciejewski Radni Gminy 2020 29.04.2021 Szczegóły
Monika Maćkowiak Radni Gminy 2020 28.04.2021 Szczegóły
Stefan Npierała Radni Gminy 2020 01.04.2021 Szczegóły
Jan Rademacher Radni Gminy 2020 18.04.2021 Szczegóły
Łukasz Wojciechowski Radni Gminy 2020 29.04.2021 Szczegóły
Szymon Wojciechowski Radni Gminy 2020 27.04.2021 Szczegóły
Ireneusz Wolniczak Radni Gminy 2020 15.04.2021 Szczegóły
Waldemar Kalitka Zastępca Wójta 2020 25.03.2021 Szczegóły
Bożena Ćwiklińska Skarbnik Gminy 2020 01.04.2021 Szczegóły
Grzegorz Aryż Sekretarz Gminy 2020 10.03.2021 Szczegóły
Jadwiga Józefowska Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2020 28.04.2021 Szczegóły
Leszek Anglart Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2020 21.04.2021 Szczegóły
Barbara Ścigała Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 20.04.2021 Szczegóły
Agnieszka Kędziora Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 29.04.2021 Szczegóły
Aneta Seidel Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 27.04.2021 Szczegóły
Józef Kwaśniewicz Kierownicy jednostek organizacyjnych 2020 18.03.2021 Szczegóły
Małgorzata Kurzawa Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2020 28.04.2021 Szczegóły