Oświadczenia majątkowe

Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Michał Żok Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2019 06.05.2019 Szczegóły
Dorota Gorzelniak Zarząd Gminy 2018 06.03.2018 Szczegóły
Mariusz Silski Zarząd Gminy 2018 22.11.2018 Szczegóły
Karolina Chlebowska Sekretarz Gminy 2018 30.11.2018 Szczegóły
Janusz Frąckowiak Zarząd Gminy 2018 30.05.2019 Szczegóły
Waldemar Kalitka Zarząd Gminy 2018 24.04.2019 Szczegóły
Grzegorz Aryż Sekretarz Gminy 2018 29.04.2019 Szczegóły
Bożena Ćwiklińska Skarbnik Gminy 2018 15.04.2019 Szczegóły
Bernadeta Golińska Radni Gminy 2018 20.12.2018 Szczegóły
Elżbieta Wita Radni Gminy 2018 01.12.2018 Szczegóły
Gracjan Kicinski Radni Gminy 2018 18.12.2018 Szczegóły
Hanna Dobijata Radni Gminy 2018 20.12.2018 Szczegóły
Ireneusz Wolniczak Radni Gminy 2018 01.12.2018 Szczegóły
Jerzy Dominiak Radni Gminy 2018 20.12.2018 Szczegóły
Justyna Klecha Radni Gminy 2018 17.12.2018 Szczegóły
Joanna Koziołek Radni Gminy 2018 30.11.2018 Szczegóły
Jan Rademacher Radni Gminy 2018 18.12.2018 Szczegóły
Łukasz Wojciechowski Radni Gminy 2018 30.11.2018 Szczegóły
Monika Maćkowiak Radni Gminy 2018 18.12.2018 Szczegóły
Piotr Kokornaczyk Radni Gminy 2018 01.12.2018 Szczegóły
Stefan Napierała Radni Gminy 2018 21.12.2018 Szczegóły
Szymon Wojciechowski Radni Gminy 2018 19.12.2018 Szczegóły
Tomasz Maciejewski Radni Gminy 2018 18.12.2018 Szczegóły
Jerzy Dominiak Radni Gminy 2018 16.09.2018 Szczegóły
Elżbieta Wita Radni Gminy 2018 25.04.2019 Szczegóły
Hanna Dobijata Radni Gminy 2018 29.04.2019 Szczegóły
Jan Rademacher Radni Gminy 2018 24.04.2019 Szczegóły
Jerzy Dominiak Radni Gminy 2018 25.04.2019 Szczegóły
Bernadeta Golińska Radni Gminy 2018 29.04.2019 Szczegóły
Stefan Napierała Radni Gminy 2018 14.05.2019 Szczegóły