Oświadczenia majątkowe

Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Imię i nazwisko Kategoria Rok Data utworzenia
Małgorzata Kicińska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 08.10.2021 Szczegóły
Katarzyna Wiśniewska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 28.11.2022 Szczegóły
Włodzimierz Pilich Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 28.11.2022 Szczegóły
Ireneusz Wolniczak Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Szymon Wojciechowski Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Łukasz Wojciechowski Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Jan Rademacher Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Stefan Napierała Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Monika Maćkowiak Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Tomasz Maciejewski Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Joanna Koziołek Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Piotr Kokornaczyk Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Justyna Klecha Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Gracjan Kicinski Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Bernadeta Golińska Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Jerzy Dominiak Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Hanna Dobijata Radni Gminy 2021 31.05.2022 Szczegóły
Elżbieta Wita Radni Gminy 2021 14.06.2022 Szczegóły
Barbara Ścigała Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 28.04.2022 Szczegóły
Agnieszka Kędziora Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 29.04.2022 Szczegóły
Alina Piotrowska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 06.04.2022 Szczegóły
Aneta Seidel Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 18.04.2022 Szczegóły
Barbara Matysiak Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 20.04.2022 Szczegóły
Bartłomiej Górny Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 21.04.2022 Szczegóły
Edyta Kaczmarek Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 26.04.2022 Szczegóły
Elżbieta Grygiel-Tórz Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 25.04.2022 Szczegóły
Józef Kwaśniewicz Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 28.04.2022 Szczegóły
Katarzyna Wiśniewska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 29.04.2022 Szczegóły
Małgorzata Kicińska Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 27.04.2022 Szczegóły
Robert Szwed Kierownicy jednostek organizacyjnych 2021 20.04.2022 Szczegóły