Interpelacje i zapytania radnych

Załączniki

Druga sesja (3.12.2018) - 2.2 Odp. PZD
Druga sesja (3.12.2018) 1.1 - Odpowiedź na interpelację
Druga sesja (3.12.2018) 2. Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
Sesja druga (3.12.2018) - 2.1 Pismo do PZD
Sesja druga (3.12.2018)- 2.2 Odp. PZD
Czwarta sesja (28.12.2018) 1. Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
Czwarta sesja (28.12.2018) - 1.1 Przekazanie sprawy do PZDW
Czwarta sesja (28.12.2018) - 1.2 Odp. PZD
Szósta sesja (18.02.2019) 1. Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
Szósta sesja (18.02.2019) - 1.1 Odp.
Szósta sesja (18.02.2019) 2. Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
Szósta sesja (18.02.2019) - 2.1 Odpowiedź PPK
Szósta sesja (18.02.2019) - 2.2 Odp.
Szósta sesja (18.02.2019) - 2.2 Odpowiedź ECOBUD
Szósta sesja (18.02.2019) - 3. Interpelacja Radnego Ireneusza Wolniczaka
Szósta sesja (18.02.2019) - 3.1 Odp..
Szósta sesja (18.02.2019) - 4. Interpelacja Radnej Hanny Dobijata
Szósta sesja (18.02.2019) - 4.1 Pismo Do UM Wielichowo
Szósta sesja (18.02.2019) - 4.2 Odpowiedź z UG Wielichowo
Szósta sesja (18.02.2019) - 5. Interpelacja Radnego Szymona Wojciechowskiego
Szósta sesja (18.02.2019) - 5.1 Informacja o przekazaniu interpelacji do PZD
Szósta sesja (18.02.2019) - 5.2 Przekazanie interpelacji do PZDW
Szósta sesja (18.02.2019) - 5.3 Odp. z PZD
Szósta sesja (18.02.2019) - 6. Interpelacja Radnego Szymona Wojciechowskiego
Szósta sesja (18.02.2019) - 6.1 Przekazanie interpelacji do PZDW
Szósta sesja (18.02.2019) - 6.2 Zawiadomienie odpowiedź z PZDW
Ósma sesja (28.03.2019) - 1. Interpelacja Radnej Moniki Maćkowiak
Ósma sesja (28.03.2019) - 1.2 Odpowiedź na interpelację
Ósma sesja (28.03.2019) - 2. Interpelacja Radnego Szymona Wojciechowskiego
Ósma sesja (28.03.2019) - 2.1 Odpowiedź na interpelację
Dziewiąta sesja (25.04.2019) - 1. Interpelacja Radnego Szymona Wojciechowskiego
Dziewiąta sesja (25.04.2019) - 2. Interpelacja Radnej Moniki Maćkowiak
Dziewiąta sesja (25.04.2019) - 3. Interpelacja Radnego Jana Rademachera
Dziewiąta sesja (25.04.2019) - Odpowiedź na interpelacje 1-3
Dziewiąta sesja (25.04.2019) Odpowiedź na interpelacje: 1-3
Dziewiąta sesja (25.04.2019) - 4. Interpelacja Radnego Ireneusza Wolniczaka
Dziewiąta sesja (25.04.2019) - 4.1 Odpowiedź na interpelację
Dziesiąta sesja (27.05.2019) 1. Interpelacja Radnego Szymona Wojciechowskiego
Dziesiąta sesja (27.05.2019) 2. Interpelacja Radnego Stefana Napierały
Dziesiąta sesja (27.05.2019) 3. Interpelacja Radnego Ireneusza Wolniczaka
1. Interpelacja Radnej Moniki Maćkowiak złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 28.05.2019
2. Interpelacja Radnej Moniki Maćkowiak złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 28.05.2019
Dziewiąta sesja (27.05.2019) 1-3 oraz okres międzysesyjny - Odp. na interpelacje
Dziesiąta sesja (27.05.2019) Odpowiedzi na Interpelacje
3. Zapytanie Radnego Tomasza Maciejewskiego złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 5 czerwca 2019r.
4. Zapytanie Radnego Tomasza Maciejewskiego złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 5 czerwca 2019r.
Odpowiedzi na zapytania
Czternasta sesja (3.09.2019) 1. Interpelacja Radnego Szymona Wojciechowskiego
Czternasta sesja (3.09.2019) 2. Interpelacja Radnego Szymona Wojciechowskiego
Czternasta sesja (3.09.2019) 3. Interpelacja Radnego Szymona Wojciechowskiego
Czternasta sesja (3.09.2019) 1. Interpelacja Radnego Jana Rademachera
Czternasta sesja (3.09.2019) 1. Interpelacja Radnej Justyny Klecha
Czternasta sesja (3.09.2019) 1. Interpelacja Radnej Hanny Dobijata
Czternasta sesja (3.09.2019) 1. Interpelacja Radnej Joanny Koziołek
Czternasta sesja (3.09.2019) 1. Interpelacja Radnej Moniki Maćkowiak
Czternasta sesja (3.09.20190 2. Interpelacja Radnej Moniki Maćkowiak
Czternasta sesja (3.09.2019) 1. Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
Czternasta sesja (3.09.2019) 2. Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
Czternasta sesja (3.09.2019) 3. Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
Czternasta sesja (3.09.2019) 1. Zapytanie Radnego Tomasza Maciejewskiego
Czternasta sesja (3.09.201) 2. Zapytanie Radnego Tomasza Maciejewskiego
Czternasta sesja (3.09.2019) - odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Czternasta sesja (3.09.2019) odpowiedź na interpelację
Czternasta sesja (3.09.2019) odpowiedzi na interpelacje
Szesnasta sesja (1.10.2019) Interpelacja Radnej Moniki Maćkowiak
Szesnasta sesja (1.10.2019) Odpowiedź na interpelację
Szesnasta sesja (1.10.2019) 1. Interpelacja Radnego Jana Rademachera
Szesnasta sesja (1.10.2019) 1 Odpowiedź na interpelację
Szesnasta sesja (1.10.2019) 2. Interpelacja Radnego Jana Rademachera
Szesnasta sesja (1.10.2019) 2. Odpowiedź na interpelację
Szesnasta sesja (1.10.2019) Odpowiedź na interpelację
Szesnasta sesja (1.10.2019) 1. Interpelacja Radnej Joanny Koziołek
Szesnasta sesja (1.10.2019) 2. Interpelacja Radnej Joanny Koziołek
Szesnasta sesja (1.10.2019) 3. Interpelacja Radnej Joanny Koziołek
Szesnasta sesja (1.10.2019 Odpowiedź na interpelację
Szesnasta sesja (1.10.2019) Interpelacja Radnego Stefana Napierały
Szesnasta sesja (1.10.2019) odp. na Interpelacje Radnej Joanny Koziołek i Radnego Stefana Napierały
Szesnasta sesja (1.10.2019) Interpelacja Radnego Łukasza Wojciechowskiego
Szesnasta sesja (1.10.2019) Zapytanie Radnego Łukasza Wojciechowskiego
Szesnasta sesja (1.10.2019) Odpowiedzi na interpelację i zapytanie
Siedemnasta sesja (30.10.2019) Interpelacja Radnego Ireneusza Wolniczaka
Siedemnasta sesja (30.10.2019) Odpowiedź na interpelację Radnego Ireneusza Wolniczaka
Siedemnasta sesja (30.10.2019) Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
Siedemnasta sesja (30.10.2019.) Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
Siedemnasta sesja (30.10.2019) Odpowiedzi na Interpelacje Radnego Tomasza Maciejewskiego
Interpelacja Radnej Moniki Maćkowiak złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 5.11.2019
Odpowiedź na interpelację Radnej Moniki Maćkowiak
Interpelacja Radnej Moniki Maćkowiak złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 5.11.2019.
Odpowiedź na interpelację Radnej Moniki Maćkowiak
Osiemnasta sesja (27.11.2019) Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
Osiemnasta sesja (27.11.2019) Odpowiedź na interpelację Radnego Tomasza Maciejewskiego
Osiemnasta sesja (27.11.2019) Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
Osiemnasta sesja (27.11.2019) Odpowiedź na interpelację Radnego Tomasza Maciejewskiego
Osiemnasta sesja (27.11.2019) Interpelacja Radnego Jana Rademachera
Osiemnasta sesja (27.11.2019) Odpowiedź na interpelację Radnego Jana Rademachera
Osiemnasta sesja (27.11.2019) Interpelacja Radnego Łukasza Wojciechowskiego
Osiemnasta sesja (27.11.2019) Odpowiedź na interpelację Radnego Łukasza Wojciechowskiego
Osiemnasta sesja (27.11.2019) Odpowiedzi na interpelacje
Dwudziesta sesja (30.12.2019) Interpelacja Radnej Bernadety Golińskiej
Dwudziesta sesja (30.12.2019) Odpowiedź na interpelację Radnej Bernadety Golińskiej
Dwudziesta sesja (30.12.2019) Odpowiedź na Interpelację Radnej Bernadety Golińskiej
XXI sesja (20.01.2020) Interpelacja Radnego Szymona Wojciechowskiego
XXI sesja (20.01.2020) dot. interpelacji Radnego Szymona Wojciechowskiego
XXI sesja (20.01.2020) Odpowiedź na Interpelację Radnego Szymona Wojciechowskiego
XXIII sesja (24.02.2020) Interpelacja Radnej Hanny Dobijata
XXIII sesja (24.02.2020) Odpowiedź na interpelację Radnej Hanny Dobijata
XXIII sesja (24.02.2020) Odp. na Interpelację Radnej Bernadety Golińskiej
XXIII sesja (24.02.2020) Interpelacja Radnej Joanny Koziołek
XXIII sesja (24.02.2020) Odpowiedź na interpelację Radnej Joanny Koziołek
XXIII sesja (24.02.2020) dot. interpelacji Radnej J.Koziołek i Radnej H.Dobijata
XXV sesja (28.05.2020) Interpelacja Radnej Joanny Koziołek
XXV sesja (28.05.2020) dot. Interpelacji Radnej J.Koziołek
XXV sesja (28.05.2020) Odpowiedź na interpelację Radnej Joanny Koziołek
XXVI sesja (30.06.2020) Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
Odpowiedź na interpelację Radnego Tomasza Maciejewskiego
Interpelacja Radnego Piotra Kokornaczyka złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 08.07.2020
Odpowiedź na interpelację Radnego Piotra Kokornaczyka
XXVII sesja (23.07.2020) Interpelacja Radnej Moniki Maćkowiak
XXVII sesja (23.07.2020) Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXVII sesja (23.07.2020) dotyczy interpelacji Radnej Moniki Maćkowiak i Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXVII sesja (23.07.2020) odpowiedź na interpelację Radnej Moniki Maćkowiak i Radnego Tomasza Maciejewskiego
Interpelacja Radnej Elżbiety Wity złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 5.08.2020
Interpelacja Radnej Elżbiety Wity złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 5.08.2020
Odp. Na Interplacje Radnej Elżbiety Wity
XXIX sesja (25.09.2020) Interpelacja Radnej Hanny Dobijata
Odpowiedź Radna Hanna Dobijata
XXIX sesja (25.09.2020) 1. Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXIX sesja I(25.09.2020) odpowiedź na interpelację Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXIX sesja (25.09.2020) 2.Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXIX sesja ( 25.09.2020) odpowiedź na interpelację Radnego Tomasza Maciejewskiego
(XXIX sesja) 25.09.2020) 3.Intereplacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXIX sesja (25.09.2020). odpowiedź na interpelację Radnego Tomasza Maciejewskiego
Odpowiedź Tomasz Maciejewski
Interpelacja Radnej Justyny Klecha złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 6.10.2020
Odpowiedź na interpelację Radnej Justyny Klecha
Interpelacja Radnej Justyny Klecha złożona w okresie między sesyjnym w dniu 6.10.2020
Odpowiedź na interpelację Radnej Justyny Klecha
XXX sesja (27.10.2020) Interpelacja Radnego Szymona Wojciechowskiego
XXX sesja (27.10.2020) dot. interpelacji Radnego Szymona Wojciechowskiego
XXX sesja (27.10.2020) Odpowiedź na interpelację Radnego Szymona Wojciechowskiego
XXX sesja (27.10.2020) Interpelacja Radnego Ireneusza Wolniczaka
XXX sesja (27.10.2020) Odpowiedź na interpelację Radnego Ireneusza Wolniczaka
Interpelacja Radnej Joanny Koziołek złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 18.11.2020
Interpelacja Radnej Joanny Koziołek złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 18.11.2020
Dotyczy interpelacji Radnej Joanny Koziołek
Odpowiedź na interpelacje Radnej Joanny Koziołek
XXXI sesja (26.11.2020) Interpelacja Radnej Elżbiety Wity
XXXI sesja (26.11.2020) Odpowiedź na interpelację Radnej Elżbiety Wity
XXXI sesja (26.11.2020) Interpelacja Radnej Joanny Koziołek
XXXI sesja (26.11.2020) Odpowiedź na interpelację Radnej Joanny Koziołek
XXXI sesja (26.11.2020) Interpelacja Radnego Łukasza Wojciechowskiego
XXXI sesja (26.11.2020) Odpowiedź na na interpelację Radnego Łukasza Wojciechowskiego
XXXII sesja (29.12.2020)1. Interpelacja Radnego Ireneusza Wolniczaka
uzupełnienie Interpelacji Radnego Ireneusza Wolniczaka
Odpowiedź dot. interpelacji Radnego Ireneusza Wolniczaka
XXXII sesja (29.12.2020) 1. Odpowiedź na interpelację Radnego Ireneusza Wolniczaka
XXXII sesja (29.12.2020) 2. Interpelacja Radnego Ireneusza Wolniczaka
XXXII sesja (29.12.2020) 2. Odpowiedź na Interpelację Radnego Ireneusza Wolniczaka
XXXIII sesja (23.02.2021) 1. Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXXIII sesja (23.02.2021) 1. Odpowiedź na Interpelację Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXXIII sesja (23.02.2021) 2. Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXXIII sesja (23.02.2021) Dotyczy interpelacji Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXXIII sesja (23.02.2021) Odpowiedź na interpelację Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXXIII sesja (23.02.2021) 3. Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXXIII sesja (23.02.2021) 3. Odpowiedź na Interpelację Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXXIII sesja (23.02.2021) Odpowiedź na Interpelację Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXXIII sesja (23.02.2021) Interpelacja Radnego Szymona Wojciechowskiego
XXXIII sesja (23.02.2021) Odpowiedź na Interpelację Radnego Szymona Wojciechowskiego
XXXIV sesja (25.03.2021) Interpelacja Radnej Hanny Dobijata
XXXIV sesja (25.03.2021) dot. interpelacji Radnej Hanny Dobijata
XXXIV sesja (25.03.2021) Odpowiedź na Interpelację Radnej Hanny Dobijaty
XXXIV sesja (25.03.2021) Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXXIV sesja (25.03.2021) Odpowiedź na interpelację Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXXV sesja (29.04.2021) Zapytanie Radnego Gracjana Kicinskiego
XXXV sesja (29.04.2021) Odpowiedź na zapytanie Radnego Gracjana Kicinskiego
XXXVI sesja (27.05.2021) Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXXVI sesja (27.05.2021) dot. interpelacji Radnego Tomasza Maciejewskiego
Interpelacja Radnej Moniki Maćkowiak złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 09.06.2021
Odpowiedź na Interpelację Radnej Moniki Maćkowiak
XXXVII sesja (24.06.2021) 1. Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXXVII sesja (24.06.2021) dot. interpelacji Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXXVII sesja (24.06.2021) 2. Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
(XXXVII sesja) 24.06.2021 dot. interpelacji Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXXVII sesja (24.06.2021) 3. Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXXVII sesja (24.06.2021) dot. interpelacji Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXXVII sesja (24.06.2021) dot. interpelacji Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXXVII sesja (24.06.2021) 4. Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXXVII sesja (24.06.2021) dot. interpelacji Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXXVII sesja (24.06.2021) 5. Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
XXXVII sesja (24.06.2021) dot. interpelacji Radnego Tomasza Maciejewskiego
XL sesja (31.08.2021) 1. Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
XL sesja (31.08.2021) 2. Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
XL sesja (31.08.2021) 3. Interpelacja Radnego Ireneusza Wolniczaka
Interpelacja Radnej Moniki Maćkowiak złożona w okresie międzysesyjnym w dniu 09.09.2021
dot. interpelacji Radnej Moniki Maćkowiak
Odpowiedź na interpelację Radnej Moniki Maćkowiak
XLI sesja (29.09.2021) Interpelacja Radnego Stefana Napierały
Odpowiedź na interpelację Radnego Stefana Napierały
XLI sesja (29.09.2021) 1. Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
XLI sesja (29.09.2021) 2. Interpelacja Radnego Tomasza Maciejewskiego
Odpowiedź na interpelację Radnego Tomasza Maciejewskiego
XLI sesja 929.09.2021) 1. Interpelacja Radnego Łukasza Wojciechowskiego
XLI sesja (29.09.2021) 2.Interpelacja Radnego Łukasza Wojciechowskiego
XLI sesja (29.09.2021) dot. interpelacji Radnego Łukasza Wojciechowskiego
XLI sesja (29.09.2021) dot. interpelacji Radnego Tomasza Maciejewskiego i Łukasza Wojciechowskiego
XLI sesja (29.09.2021) Odpowiedź na interpelacje Radnego Tomasza Maciejewskiego i Radnego Łukasza Wojciechowskiego
XLII sesja (27.10.2021) Zapytanie Radnej Moniki Maćkowiak
XLII sesja (27.10.2021) Interpelacja Radnego Jana Rademachera
XLII sesja (27.10.2021) 1. Interpelacja Radnego Szymona Wojciechowskiego
XLII sesja (27.10.2021) 2. Interpelacja Radnego Szymona Wojciechowskiego
XLII sesja (27.10.2021) 3. Interpelacja Radnego Szymona Wojciechowskiego
XLII sesja (27.10.2021) 4. Interpelacja Radnego Szymona Wojciechowskiego
XLII sesja (27.10.2021) 5. Interpelacja Radnego Szymona Wojciechowskiego

Metryczka

wytworzono: 11.04.2019 przez: Jakub Górny
opublikowano: 11.04.2019, 07:54 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 29.10.2021, 13:16 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 1414

Rejestr zmian

uaktualniono: 29.10.2021, 13:16 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.10.2021, 13:14 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.10.2021, 13:03 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.10.2021, 09:34 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.10.2021, 09:31 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.10.2021, 09:30 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.10.2021, 09:28 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.10.2021, 09:26 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.10.2021, 09:24 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.10.2021, 09:23 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.10.2021, 09:23 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.10.2021, 09:21 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.10.2021, 09:20 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2021, 10:59 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2021, 10:45 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2021, 10:44 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2021, 10:42 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2021, 10:41 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2021, 10:40 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 13.09.2021, 09:06 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 01.09.2021, 10:04 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 01.09.2021, 10:02 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 01.09.2021, 09:58 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 10.08.2021, 09:20 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 27.07.2021, 11:49 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 21.07.2021, 09:22 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 21.07.2021, 09:15 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 21.07.2021, 09:04 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 21.07.2021, 08:55 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 16.07.2021, 08:40 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 16.07.2021, 08:30 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.06.2021, 13:13 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.06.2021, 13:12 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.06.2021, 13:11 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.06.2021, 13:09 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.06.2021, 13:08 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 11.06.2021, 11:11 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 11.06.2021, 11:11 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 10.06.2021, 13:55 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 10.06.2021, 13:54 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 10.06.2021, 13:52 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 01.06.2021, 13:22 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 13.05.2021, 12:30 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 13.05.2021, 12:25 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.04.2021, 14:09 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.04.2021, 10:53 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 13.04.2021, 09:31 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 13.04.2021, 09:26 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 13.04.2021, 09:24 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 01.04.2021, 13:33 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 26.03.2021, 12:40 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 26.03.2021, 12:38 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 09.03.2021, 10:40 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 02.03.2021, 11:32 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 02.03.2021, 09:52 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 02.03.2021, 09:50 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 02.03.2021, 09:48 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 02.03.2021, 09:46 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 02.03.2021, 09:44 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 02.03.2021, 09:39 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 13.01.2021, 08:26 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 13.01.2021, 08:23 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.12.2020, 14:08 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.12.2020, 14:06 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 18.12.2020, 11:35 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 18.12.2020, 11:34 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 18.12.2020, 11:33 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 14.12.2020, 08:55 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 14.12.2020, 08:51 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 02.12.2020, 14:43 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 27.11.2020, 14:41 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 27.11.2020, 11:55 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 27.11.2020, 11:45 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 27.11.2020, 11:44 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 27.11.2020, 11:41 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 27.11.2020, 11:34 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 26.11.2020, 10:47 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 26.11.2020, 10:12 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 26.11.2020, 10:10 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 23.11.2020, 13:51 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 23.11.2020, 13:30 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 23.11.2020, 12:16 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 23.11.2020, 12:13 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 09.11.2020, 13:53 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 28.10.2020, 09:14 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 28.10.2020, 09:11 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 23.10.2020, 09:15 przez: Jakub Górny Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 09.10.2020, 14:02 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2020, 09:22 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2020, 09:21 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 02.10.2020, 11:58 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 02.10.2020, 11:55 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 02.10.2020, 11:53 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.09.2020, 13:11 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.09.2020, 13:08 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.09.2020, 13:06 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.09.2020, 13:04 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 24.09.2020, 08:29 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 21.08.2020, 14:19 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 10.08.2020, 08:43 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 10.08.2020, 08:41 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 03.08.2020, 15:01 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 24.07.2020, 09:47 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 24.07.2020, 09:46 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 14.07.2020, 13:52 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 14.07.2020, 13:49 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 14.07.2020, 13:48 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 14.07.2020, 13:48 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 14.07.2020, 13:46 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 14.07.2020, 13:45 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 14.07.2020, 13:43 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 01.07.2020, 11:47 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 01.07.2020, 11:43 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 10.06.2020, 14:37 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2020, 09:05 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 18.05.2020, 15:08 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 18.05.2020, 13:16 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 06.04.2020, 15:56 przez: Jakub Górny Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 27.03.2020, 14:20 przez: Jakub Górny Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 02.03.2020, 10:32 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 28.02.2020, 12:09 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 25.02.2020, 12:07 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 25.02.2020, 12:05 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 25.02.2020, 11:40 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 25.02.2020, 11:33 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 25.02.2020, 11:32 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 11.02.2020, 14:40 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 10.02.2020, 09:55 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 27.01.2020, 15:03 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 21.01.2020, 09:41 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 03.01.2020, 09:28 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 03.01.2020, 09:26 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 17.12.2019, 11:56 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 17.12.2019, 11:39 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 13.12.2019, 11:25 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 13.12.2019, 11:13 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.11.2019, 12:32 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.11.2019, 11:51 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.11.2019, 11:37 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.11.2019, 11:33 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.11.2019, 11:23 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.11.2019, 11:21 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 27.11.2019, 09:34 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 27.11.2019, 09:25 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 27.11.2019, 09:22 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 27.11.2019, 09:21 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 27.11.2019, 09:20 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 27.11.2019, 09:17 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 27.11.2019, 09:14 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 13.11.2019, 13:39 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 05.11.2019, 13:04 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 05.11.2019, 13:02 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 05.11.2019, 12:59 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 05.11.2019, 12:56 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 05.11.2019, 12:52 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.10.2019, 13:19 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.10.2019, 10:22 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.10.2019, 10:17 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 21.10.2019, 09:50 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 10.10.2019, 09:20 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 10.10.2019, 09:19 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 10.10.2019, 09:15 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 10.10.2019, 09:13 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2019, 11:59 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2019, 11:46 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2019, 11:00 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2019, 11:00 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2019, 10:53 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2019, 10:48 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2019, 10:47 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2019, 10:45 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2019, 10:45 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2019, 10:27 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2019, 10:26 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2019, 10:23 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 08.10.2019, 10:16 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 04.10.2019, 12:28 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 16.09.2019, 11:30 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 16.09.2019, 11:27 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 16.09.2019, 11:25 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 16.09.2019, 11:23 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 16.09.2019, 11:22 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 16.09.2019, 11:20 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 16.09.2019, 11:17 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 16.09.2019, 11:12 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 16.09.2019, 11:10 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 16.09.2019, 11:07 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 16.09.2019, 11:05 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 16.09.2019, 11:03 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 16.09.2019, 11:02 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 16.09.2019, 10:45 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 16.09.2019, 10:42 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 16.09.2019, 10:39 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 03.07.2019, 09:45 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 12.06.2019, 14:53 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 12.06.2019, 14:46 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 12.06.2019, 14:45 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 12.06.2019, 09:55 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 12.06.2019, 08:47 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 05.06.2019, 15:21 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 05.06.2019, 15:10 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 05.06.2019, 15:02 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 05.06.2019, 14:59 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 10:54 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 10:40 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 09:12 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 09:08 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:48 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:45 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:44 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:43 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:42 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:38 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:37 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:35 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:31 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:30 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:29 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:25 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:25 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:24 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:20 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:18 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:14 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:12 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:09 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:04 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 08:01 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 07:51 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 07:51 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 30.05.2019, 07:44 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 14:53 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 14:52 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 14:49 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 14:43 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 14:39 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 14:35 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 14:34 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 14:31 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 14:27 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 14:21 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 14:19 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 14:18 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 14:16 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 14:04 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 14:04 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 14:00 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 13:31 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 13:23 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 13:23 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 13:04 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 12:56 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 12:54 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 12:52 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 29.05.2019, 12:30 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 13.05.2019, 10:28 przez: Jakub Górny Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 06.05.2019, 14:29 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 06.05.2019, 13:59 przez: Jakub Górny Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 12.04.2019, 13:34 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 12.04.2019, 12:51 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
uaktualniono: 11.04.2019, 10:46 przez: Sylwia Kaczmarek Interpelacje i zapytania radnych
utworzono: 11.04.2019, 07:54 przez: Jakub Górny Interpelacje i zapytania radnych