Wykaz organizacji pozarządowych

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE

Lp. Nazwa Adres
1. Harcerski Klub Sportowy Azymut Mochy Mochy ul. Różana 4, 64-234 Przemęt
2. Szkolny Klub Sportowy Helios Bucz Bucz ul. Kasztanowa 8, 64-234 Przemęt
3. Uczniowski Klub Sportowy Rywal Klon Mochy Mochy ul. Hubowa 1, 64-234 Przemęt
4. Uczniowski Klub Sportowy Sokół Kaszczor Kaszczor ul. Sportowa 2, 64-234 Przemęt
5. Uczniowski Klub Sportowy Konwalia Radomierz Radomierz, ul. Słoneczna 8, 64-234 Przemęt
6. Ludowy Zespół Sportowy Solec Solec ul. Nowa 7, 64-234 Przemęt
7. Ludowy Zespół Sportowy Sporting Przemęt ul. Rzemieślnicza 1, 64-234 Przemęt
8. Ludowy Zespół Sportowy Start Starkowo Starkowo 22a, 64-234 Przemęt
9. Ludowy Zespół Sportowy Solec Nowy Solec Nowy 19, 64-234 Przemęt
10. Uczniowski Klub Sportowy Olimp Biskupice Biskupice 14, 64-234 Przemęt
11. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Victoria Bucz Bucz ul. Słoneczna 25, 64-234 Przemęt
12. Uczniowski Klub Sportowy Gambit Bucz Bucz ul. Kasztanowa 8, 64-234 Przemęt
13. Uczniowski Klub Sportowy Pohl Judo Przemęt ul. Szkolna 1, 64-234 Przemęt
14. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Agro Kluczewo Kluczewo ul. Szkolna 19, 64-234 Przemęt
15. Uczniowski Klub Sportowy Krokus Wieleń Wieleń Pl. Pielgrzymów 9, 64-234 Przemęt

Ewidencję Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzi starosta właściwy ze względu na siedzibę klubu zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 oraz 1669).

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ

Lp. Nazwa Adres
1. Klub Sportowy „Relaks” w Błotnicy Błotnica ul. Szkolna 19, 64-234 Przemęt
2. Klub Sportowy Przemęt Team Starkowo 90, 64-234 Przemęt

Ewidencję Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzi starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 oraz 1669), w związku z art. 4 ust. 7 ww. ustawy (Przepisy ust. 2 i 4–6 stosuje się odpowiednio do innych niż uczniowskie klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej).

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

Lp. Nazwa Adres
1. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Mochach Gmina Przemęt Mochy ul. Powstańców Wlkp. 38, 64-234 Przemęt
2. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Kaszczor Kaszczor ul. Cysterska 13, 64-234 Przemęt
3. Stowarzyszenie Kobiet Wędrowniczki Kaszczor Kaszczor ul. Cysterska 13, 64-234 Przemęt

 

STOWARZYSZENIA ZAREJESTROWANE W KRS

Lp. Nazwa Nr wpisu KRS Adres
1. Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele Szkoły” 0000159091 Starkowo 94
64-234 Przemęt
2. Stowarzyszenie „Ośrodek Wypoczynkowy Leśny Raj” 0000223499 Starkowo dz. leśna 249
64-234 Przemęt
3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech” 0000175964 ul. Powstańców Wlkp. 1
64-234 Przemęt
4. Stowarzyszenie Przyjaciół „Moch” 0000281305 Mochy ul. Wolsztyńska 6/5, 64-234 Przemęt
5. Przemęckie Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” 0000282351 ul. Jagiellońska 8/3
64-234 Przemęt
6. Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Cystersów Na Ziemi Kaszczorskiej Wieleńskiej i Osłonińskiej „RAZEM” 0000331164 Kaszczor ul. Cysterska 13 64-234 Przemęt
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w Radomierzu
0000332044 Radomierz ul. Słoneczna 8 64-234 Przemęt
8. „Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Perkowo” 0000427995 Perkowo ul. Wolsztyńska 9 64-234 Przemęt
9. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Osłonin 0000481589 Osłonin ul. Lipowa 5

64-234 Przemęt

10. Stowarzyszenie “Miłośników Przemęckiego Parku Krajobrazowego” 0000676090

 

Wieleń ul. Wypoczynkowa 4

64-234 Przemęt

11. Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych Nad Jeziorem Dominickim Zatoka w Starkowie 0000733992 Starkowo, 64-234 Przemęt

 

FUNDACJE

Lp. Nazwa Adres Nr wpisu KRS
1. Fundacja Rotundy Ekspozycyjnej  – Pan Tadeusz Górsko 31,
64-234 Przemęt
0000311179
2. Fundacja Concordia Kaszczor ul. Słoneczna 11, 64-234 Przemęt 0000435634
3. Fundacja Tratwa Wieleń ul. Pielgrzymów 9, 64-234 Przemęt 0000225798

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Lp. Nazwa Adres
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Barchlinie Barchlin ul. Szkolna 7, 64-234 Przemęt
2. Ochotnicza Straż Pożarna  w Błotnicy Błotnica ul. Wiejska 11, 64-234 Przemęt
3. Ochotnicza Straż Pożarna  w Buczu Bucz ul. Kasztanowa 25, 64-234 Przemęt
4. Ochotnicza Straż Pożarna  w Górsku Górsko 7, 64-234 Przemęt
5. Ochotnicza Straż Pożarna  w Kaszczorze Kaszczor ul. Cysterska 13, 64-234 Przemęt
6. Ochotnicza Straż Pożarna  w Kluczewie Kluczewo ul. Szkolna 6, 64-234 Przemęt
7. Ochotnicza Straż Pożarna  w Mochach Mochy ul. Szkolna 4, 64-234 Przemęt
8. Ochotnicza Straż Pożarna  w Nowej Wsi Nowa Wieś ul. Przemęcka 2, 64-234 Przemęt
9. Ochotnicza Straż Pożarna  w  Osłoninie Osłonin ul. Lipowa 5, 64-234 Przemęt
10. Ochotnicza Straż Pożarna  w Perkowie Perkowo ul. Wolsztyńska 9, 64-234 Przemęt
11. Ochotnicza Straż Pożarna  w Poświętnie Poświętno 2, 64-234 Przemęt
12. Ochotnicza Straż Pożarna  w Przemęcie Przemęt ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt
13. Ochotnicza Straż Pożarna  w Radomierzu Radomierz ul. Słoneczna 10, 64-234 Przemęt
14. Ochotnicza Straż Pożarna  w Sączkowie Sączkowo 27, 64-234 Przemęt
15. Ochotnicza Straż Pożarna  w Siekowie Siekowo 12, 64-234 Przemęt
16. Ochotnicza Straż Pożarna  w Siekówku Siekówko 26A, 64-234 Przemęt
17. Ochotnicza Straż Pożarna  w Solcu Solec ul. Szkolna 2, 64-234 Przemęt
18. Ochotnicza Straż Pożarna  w Starkowie Starkowo 91, 64-234 Przemęt

Metryczka

wytworzono: 05.04.2019 przez: Irena Mikołajczak
opublikowano: 17.04.2019, 10:09 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 18.04.2019, 09:03 przez: Irena Mikołajczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 52

Rejestr zmian

uaktualniono: 18.04.2019, 09:03 przez: Irena Mikołajczak Wykaz organizacji pozarządowych
utworzono: 17.04.2019, 10:09 przez: Jakub Górny Wykaz organizacji pozarządowych