Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej zobowiązani są do opracowania raz w roku, do końca lutego, informacji o działaniach podejmowanych wobec tych organów w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

W oparciu o art 18 ust. 3 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Wójt Gminy Przemęt zamieszcza poniżej informację o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Gminy Przemęt przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Szczegółowy sposób postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej określa zarządzenie nr OP.120.39.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20 września 2016 roku.

 

Archiwalne dokumenty dotyczące lobbingu dostępne są pod adresem https://archiwumbip.przemet.com/bip/lobbing.html

Metryczka

wytworzono: 11.04.2019 przez: Jakub Górny
opublikowano: 11.04.2019, 08:44 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 27.02.2024, 08:32 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 685

Rejestr zmian

uaktualniono: 27.02.2024, 08:32 przez: Liwia Sterna Lobbing
uaktualniono: 21.02.2023, 08:34 przez: Liwia Sterna Lobbing
uaktualniono: 28.01.2021, 08:32 przez: Liwia Sterna Lobbing
uaktualniono: 27.01.2020, 07:51 przez: Liwia Sterna Lobbing
uaktualniono: 26.04.2019, 12:17 przez: Liwia Sterna Lobbing
utworzono: 11.04.2019, 08:44 przez: Jakub Górny Lobbing