Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Typ zamówienia Data ogłoszenia Data ważności
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Data ogłoszenia Data ważności
Utwardzenie drogi ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszczor Przetarg nieograniczony 13.09.2019 30.09.2019 Szczegóły
Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2019/2020 Przetarg nieograniczony 18.07.2019 29.07.2019 Szczegóły
Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Przemęt w roku 2019/2020 Przetarg nieograniczony 18.07.2019 29.07.2019 Szczegóły
Przebudowa (utwardzenie, budowa zjazdów, odwodnienia) drogi gminnej, dz. ewid. nr 254 w m. Poświętno gmina Przemęt Przetarg nieograniczony 28.06.2019 15.07.2019 Szczegóły
Gmina Przemęt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n. “Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior + i żłobek Maluch+” Przetarg nieograniczony 20.05.2019 05.06.2019 Szczegóły
Gmina Przemęt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n. “Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” Przetarg nieograniczony 24.04.2019 10.05.2019 Szczegóły
Gmina Przemęt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n. “Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior + i żłobek Maluch+” Przetarg nieograniczony 24.04.2019 20.05.2019 Szczegóły
Gmina Przemęt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: “Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Przemęt w roku 2019” Przetarg nieograniczony 25.03.2019 03.04.2019 Szczegóły
Gmina Przemęt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n. “Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” Przetarg nieograniczony 22.03.2019 09.04.2019 Szczegóły
Gmina Przemęt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n. ” Budowa ul. Biała Góra w Przemęcie wraz z odwodnieniem” Przetarg nieograniczony 08.03.2019 26.03.2019 Szczegóły
Gmina Przemęt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: “Budowa ul. Piaskowej w Perkowie” Przetarg nieograniczony 24.01.2019 11.02.2019 Szczegóły
Gmina Przemęt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: “Budowa ul. Słonecznej w Mochach wraz z odwodnieniem” Przetarg nieograniczony 22.01.2019 07.02.2019 Szczegóły