Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Typ zamówienia Data ogłoszenia Data ważności
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Data ogłoszenia Data ważności
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt Inne 19.11.2020 07.12.2020 Szczegóły
Wymiana pokrycia dachowego na budynku sali wiejskiej w Siekowie Przetarg nieograniczony 29.09.2020 14.10.2020 Szczegóły
Usługa udzielenia wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Przetarg nieograniczony 18.08.2020 04.09.2020 Szczegóły
Modernizacja elewacji wraz z budową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno – usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8 Przetarg nieograniczony 14.08.2020 01.09.2020 Szczegóły
Przebudowa drogi gminnej – ulicy Sportowej i połączenia z ulicą przy plaży wraz z budową kanalizacji deszczowej (wraz z wylotami do Jeziora Osłonińskiego) w miejscowości Osłonin Przetarg nieograniczony 14.08.2020 03.09.2020 Szczegóły
Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt w roku szkolnym 2020/2021 Przetarg nieograniczony 09.07.2020 20.07.2020 Szczegóły
Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2020/2021 Przetarg nieograniczony 09.07.2020 20.07.2020 Szczegóły
Przebudowa ścieżki rowerowej Mochy – Nowa Wieś Przetarg nieograniczony 23.06.2020 08.07.2020 Szczegóły
Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sączkowo Przetarg nieograniczony 05.05.2020 21.05.2020 Szczegóły
Utwardzenie terenu o nawierzchni przepuszczalnej na Placu Pielgrzymów wraz z budową kanalizacji deszczowej Przetarg nieograniczony 22.04.2020 08.05.2020 Szczegóły
Remont elewacji budynku pałacu w Buczu Przetarg nieograniczony 03.04.2020 20.04.2020 Szczegóły
“Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w Błotnicy w ramach projektu Żłobek naszych marzeń” Przetarg nieograniczony 26.03.2020 17.04.2020 Szczegóły
“Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych” Przetarg nieograniczony 23.03.2020 14.04.2020 Szczegóły
“Przebudowa ścieżki rowerowej Przemęt- Perkowo” Przetarg nieograniczony 09.03.2020 25.03.2020 Szczegóły
“Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych w 2020 roku” Przetarg nieograniczony 13.02.2020 28.02.2020 Szczegóły
„Przebudowa ulicy Krótkiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Błotnica” Przetarg nieograniczony 10.02.2020 25.02.2020 Szczegóły
“Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa zbiornika bezodpływowego w Sokołowicach” Przetarg nieograniczony 30.01.2020 17.02.2020 Szczegóły
„Bieżące utrzymania czystości i porządku, zieleni gminnej i zadrzewień na terenie dróg gminnych, ścieżek i skwerach gminy Przemęt” Zamówienie z wolnej ręki 21.01.2020 21.01.2020 Szczegóły
“Remont elewacji budynku pałacu w Buczu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku: remont bramy wjazdowej oraz nawierzchni dojazdowej do budynku. Oświetlenie elewacji frontowej budynku celem poprawy bezpieczeństwa” Przetarg nieograniczony 14.01.2020 30.01.2020 Szczegóły
Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w Błotnicy w ramach projektu Żłobek naszych marzeń Przetarg nieograniczony 12.12.2019 20.12.2019 Szczegóły
“Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w Błotnicy” Przetarg nieograniczony 15.11.2019 25.11.2019 Szczegóły
“Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego” Przetarg nieograniczony 14.11.2019 22.11.2019 Szczegóły
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt Przetarg nieograniczony 13.11.2019 02.12.2019 Szczegóły
“Remont elewacji budynku pałacu w Buczu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku: remont bramy wjazdowej oraz nawierzchni dojazdowej do budynku. Oświetlenie elewacji frontowej budynku celem poprawy bezpieczeństwa” Przetarg nieograniczony 06.11.2019 21.11.2019 Szczegóły
Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego Przetarg nieograniczony 28.10.2019 05.11.2019 Szczegóły
Zakup wyposażenia do Dziennego Domu Pomocy Senior + w Błotnicy Przetarg nieograniczony 21.10.2019 30.10.2019 Szczegóły
Zakup wyposażenia do Dziennego Domu Pomocy Senior + oraz Klubu Senior + Przetarg nieograniczony 18.10.2019 28.10.2019 Szczegóły
Budowa chodnika wraz z remontem części drogi wzdłuż planowanego chodnika w miejscowości Siekówko Przetarg nieograniczony 27.09.2019 14.10.2019 Szczegóły
Utwardzenie drogi ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszczor Przetarg nieograniczony 13.09.2019 30.09.2019 Szczegóły
Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2019/2020 Przetarg nieograniczony 18.07.2019 29.07.2019 Szczegóły