Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
FP.I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE 26-01-2021, 15:21 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
FP.XIV ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI 26-01-2021, 13:31 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
FP.XII ZAŚWIADCZENIE O FIGUROWANIU W REJESTRZE PODATNIKÓW 26-01-2021, 13:30 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
FP.XV ZWROT NADPŁATY 26-01-2021, 13:25 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
FP.XI ZWOLNIENIE W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – POMOC DE MINIMIS 26-01-2021, 13:23 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
FP.XVIII WNIOSEK W SPRAWIE ULGI O ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 26-01-2021, 13:22 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
FP.X ULGA INWESTYCYJNA 26-01-2021, 13:15 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
FP.XIII ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZAPŁACONEJ NALEŻNOŚCI ZABEZPIECZONEJ HIPOTEKĄ PRZYMUSOWĄ LUB ZASTAWEM SKARBOWYM 26-01-2021, 13:13 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
FP.XVII WNIOSEK W SPRAWIE ULGI O ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 26-01-2021, 13:09 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
FP.VIII ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 26-01-2021, 13:04 Procedury załatwiania spraw Szczegóły