Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
ZARZĄDZENIE NR 11.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 19-07-2019, 15:09 Akty prawne Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 12.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania, aktualizacji i podpisywania spisu wyborców do Parlamentu Europejskiego. 19-07-2019, 14:49 Akty prawne Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 18.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 19-07-2019, 14:47 Akty prawne Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 2.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt. 19-07-2019, 14:44 Akty prawne Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 13.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 19-07-2019, 14:40 Akty prawne Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 3.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 19-07-2019, 14:17 Akty prawne Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 2.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 19-07-2019, 14:14 Akty prawne Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 2.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 19-07-2019, 14:09 Akty prawne Szczegóły
Kontrole wewnętrzne w podmiocie – 2019 19-07-2019, 13:13 Artykuł Szczegóły
Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej mienie Gminy Przemęt przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 18-07-2019, 14:56 Przetargi nieruchomości Szczegóły