Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko IX w kat. C1, na działkach o nr ewid. gr. 162, 193/2, 7obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. 20-10-2021, 15:37 Akty prawne Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 77.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 18 października 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości: Popowo Stare, Radomierz, Starkowo, Bucz, Mochy, Nowa Wieś, Poświętno oraz Kluczewo stanowiących mienie Gminy Przemęt. 20-10-2021, 14:38 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 115 w obrębie Siekowo, gmina Przemęt. 20-10-2021, 10:27 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 52.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Usługa udzielenia wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” 19-10-2021, 10:02 Akty prawne Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 53.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 października 2021 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Przemęt 19-10-2021, 07:24 Akty prawne Szczegóły
WÓJT GMINY PRZEMĘT ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Rozwoju Gminy PODINSPEKTOR 18-10-2021, 13:51 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
WÓJT GMINY PRZEMĘT ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Organizacyjnym REFERENT 18-10-2021, 13:49 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 18 października 2021 roku postanowienia do Decyzji Nr 213/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku portierni na działce o nr ewid.: 196/33 w obrębie miejscowości Osłonin, gmina Przemęt. 18-10-2021, 13:01 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 42/2 w obrębie Bucz, gmina Przemęt. 18-10-2021, 09:51 Akty prawne Szczegóły
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na dz. 829/8 obręb Przemęt. 15-10-2021, 10:21 Akty prawne Szczegóły