Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerze ewid.: 248/3, 240 oraz na części działek 248/4, 239, 250, 376/2, 249/17, 249/16, 339/1 w m. Starkowo. 27-07-2021, 15:22 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 k V na części działek nr 184/88 i 184/93 w m. Starkowo. 27-07-2021, 15:01 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na ul. Wolsztyńskiej w m. Solec,. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 244, 259, 279/5, 419/2 obręb Solec, gmina Przemęt. 27-07-2021, 13:23 Akty prawne Szczegóły
Interpelacje i zapytania radnych 27-07-2021, 11:49 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 78 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną oraz podziale istniejącej działki rolnej na działki budowlane, drogę wewnętrzną na terenie działki o nr ewid. 239 zlokalizowanej w miejscowości Przemęt 27-07-2021, 09:11 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 78 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną oraz podziale istniejącej działki rolnej na działki budowlane, drogę wewnętrzną na terenie działki o nr ewid. 239 zlokalizowanej w miejscowości Przemęt 27-07-2021, 09:07 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku portierni na działce o nr ewid.: 196/33 w obrębie miejscowości Osłonin, gmina Przemęt. 26-07-2021, 14:29 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko IX w kat. C1, na działkach o nr ewid. gr. 162, 193/2, obręb Górsko 23-07-2021, 14:35 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o złożeniu zażalenia na postanowienie z dnia 8 lipca 2021 r. stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 1372/1 w miejscowości Mochy oraz o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie 23-07-2021, 14:25 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków letniskowych całorocznych z ewentualną możliwością wynajmu pokoi i ogrodzonymi tarasami oraz ujęcia własnego wody – studni wierconej o głębokości do 30 m oraz wydajności do 5 m³/dobę, zbiornika bezodpływowego do 10 m³ lub przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na działce nr 589 obręb Wieleń, gmina Przemęt. 23-07-2021, 07:33 Akty prawne Szczegóły