Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Przemęt Uchwały Nr 256/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor 16-04-2021, 08:22 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dotyczące wykonania obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania projektu planu miejscowego 16-04-2021, 08:10 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wystąpienie do organów o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. 1372/1 w miejscowości Mochy, gmina Przemęt na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby zakresu raportu dla ww. inwestycji. 16-04-2021, 07:53 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wezwaniu pełnomocnika do złożenia wyjaśnień w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym w m. Kluczewo, na działkach o numerach ewidencyjnych 266, 594/3, 684, 756, 778 obręb Kluczewo 15-04-2021, 15:19 Akty prawne Szczegóły
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego 15-04-2021, 12:49 Przetargi nieruchomości Szczegóły
Programy, strategie, plany, sprawozdania i opracowania 15-04-2021, 12:20 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 17.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 9.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 05.03.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w m. Błotnica – etap I” 15-04-2021, 12:03 Akty prawne Szczegóły
Kontrole zewnętrzne w podmiotach 2021 rok 15-04-2021, 08:27 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Perkowo, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 34/16 i 381 w m. Perkowo. 14-04-2021, 13:28 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt nr 27.2021 z 8 kwietnia 2021r. 14-04-2021, 08:54 Akty prawne Szczegóły