Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
“Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych” 02-04-2020, 13:10 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zarządzanie Wójta Gminy Przemęt w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 23 września 2019 roku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy. 30-03-2020, 11:01 Akty prawne Szczegóły
Interpelacje i zapytania radnych 27-03-2020, 14:20 Artykuł Szczegóły
“Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w Błotnicy w ramach projektu Żłobek naszych marzeń” 26-03-2020, 16:06 Zamówienia publiczne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko VIII w kat. C1, na działkach o nr ewid. 163, 164, 186, 187, 192 obręb Górsko 26-03-2020, 11:03 Akty prawne Szczegóły
RN.XVIII WNIOSEK DO STUDIUM/ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 26-03-2020, 09:54 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 26-03-2020, 09:17 Artykuł Szczegóły
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 26-03-2020, 08:27 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 31.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych” 25-03-2020, 14:35 Akty prawne Szczegóły
“Przebudowa ścieżki rowerowej Przemęt- Perkowo” 25-03-2020, 14:05 Zamówienia publiczne Szczegóły