Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
UCHWAŁA NR 136/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 zgłoszonych w wyborach uzupełniających 24-01-2020, 10:56 Akty prawne Szczegóły
UCHWAŁA NR 135/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 113/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 24-01-2020, 10:40 Akty prawne Szczegóły
UCHWAŁA NR 134/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020-2024 24-01-2020, 10:17 Akty prawne Szczegóły
UCHWAŁA NR 133/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok 24-01-2020, 10:14 Akty prawne Szczegóły
UCHWAŁA NR 132/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Gminy Przemęt 24-01-2020, 10:08 Akty prawne Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy – wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: budowa stawu na działkach o nr ewid. 371/4 oraz 371/3 w obrębie Bucz 23-01-2020, 13:36 Akty prawne Szczegóły
Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w Błotnicy w ramach projektu Żłobek naszych marzeń 22-01-2020, 15:35 Zamówienia publiczne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Nowa Wieś, gm. Przemęt, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie 22-01-2020, 15:01 Akty prawne Szczegóły
SO.XXIV ZGROMADZENIE PUBLICZNE 22-01-2020, 13:58 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA 22-01-2020, 12:57 Procedury załatwiania spraw Szczegóły