Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
WÓJT GMINY PRZEMĘT ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego REFERENT 17-05-2019, 16:16 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie i modernizacji fermy drobiu” na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym 16-05-2019, 12:04 Akty prawne Szczegóły
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 16-05-2019, 08:53 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poświętno 16-05-2019, 08:20 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare 16-05-2019, 08:11 Akty prawne Szczegóły
OP.III ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM (STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY) 15-05-2019, 15:52 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
OP.II DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 15-05-2019, 15:38 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
OP.I ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY 15-05-2019, 15:02 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Gmina Przemęt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n. “Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior + i żłobek Maluch+” 15-05-2019, 10:41 Zamówienia publiczne Szczegóły
Michał Skrzydlewski 15-05-2019, 07:27 Osoby Szczegóły