Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Tytuł strony Wyświetleń
WÓJT GMINY PRZEMĘT ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie Spraw Obywatelskich - INSPEKTOR 955 Szczegóły
WÓJT GMINY PRZEMĘT ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Organizacyjnym - REFERENT 814 Szczegóły
Rejestr zmian 754 Szczegóły
WÓJT GMINY PRZEMĘT ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Rozwoju Gminy INSPEKTOR 639 Szczegóły
Gmina Przemęt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Budowa ul. Słonecznej w Mochach wraz z odwodnieniem" 316 Szczegóły
Gmina Przemęt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Budowa ul. Piaskowej w Perkowie" 301 Szczegóły
Redaktorzy 279 Szczegóły
Gmina Przemęt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n. “Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior + i żłobek Maluch+" 266 Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej (działka nr ewid. 254 ) w m. Poświętno wraz z odwodnieniem 261 Szczegóły
Proponowany porządek VII Sesji Rady Gminy Przemęt 257 Szczegóły