Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Tytuł strony Wyświetleń
Rejestr zmian 7565 Szczegóły
Historia 7153 Szczegóły
Karty usług - procedury załatwiania spraw 4804 Szczegóły
Wykaz kart informacyjnych świadczonych usług z podziałem na wydziały 4670 Szczegóły
Programy, strategie, plany, sprawozdania i opracowania 2894 Szczegóły
Zadania Wydziałów i samodzielnych stanowisk 2799 Szczegóły
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1968 Szczegóły
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1829 Szczegóły
Kierownictwo urzędu 1827 Szczegóły
Stawki podatkowe 1569 Szczegóły