Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Tytuł strony Wyświetleń
Rejestr zmian 5894 Szczegóły
Historia 4708 Szczegóły
Karty usług - procedury załatwiania spraw 3400 Szczegóły
Wykaz kart informacyjnych świadczonych usług z podziałem na wydziały 2535 Szczegóły
Zadania Wydziałów i samodzielnych stanowisk 2139 Szczegóły
Programy, strategie, plany, sprawozdania i opracowania 1535 Szczegóły
Kierownictwo urzędu 1389 Szczegóły
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1362 Szczegóły
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1346 Szczegóły
WÓJT GMINY PRZEMĘT ogłasza konkurs na STANOWISKO Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie 1185 Szczegóły