Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Tytuł strony Wyświetleń
Rejestr zmian 4852 Szczegóły
Historia 4573 Szczegóły
Karty usług - procedury załatwiania spraw 3028 Szczegóły
Wykaz kart informacyjnych świadczonych usług z podziałem na wydziały 1997 Szczegóły
Zadania Wydziałów i samodzielnych stanowisk 1837 Szczegóły
Kierownictwo urzędu 1199 Szczegóły
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1149 Szczegóły
WÓJT GMINY PRZEMĘT ogłasza konkurs na STANOWISKO Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie 1148 Szczegóły
WÓJT GMINY PRZEMĘT ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie Spraw Obywatelskich - INSPEKTOR 1133 Szczegóły
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1096 Szczegóły