Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
ZARZĄDZENIE NR 29.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 września 2019 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania, aktualizacji i podpisywania spisu wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.29.2019 19.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 68.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 września 2019 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.68.2019 19.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6730.125.2019 19.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków letniskowych o charakterze sezonowym oraz studni wierconej na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6730.118.2019 18.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków letniskowych o charakterze sezonowym na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6730.119.2019 18.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Barchlin) o mocy do 1.0 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 219/43 obręb Barchlin Komunikaty RN.6220.6.2019 18.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 28.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16 września 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt nr 19.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 czerwca 2019 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.20.2019 16.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 66.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.66.2019 16.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 64.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 11 września 2019 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosku o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.64.2019 11.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 62.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów i trybu zwrotu kosztów przejazdu uprawnionego dziecka i opiekuna w czasie przewozu na trasie dom – przedszkole, dom-szkoła lub dom – ośrodek w roku szkolnym 2019/2020 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.62.2019 10.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 97/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 11 września 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu Uchwała 11.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 96/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 11 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Uchwała 11.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 13 września 2019 r. decyzji nr 21/2019 w sprawie zmiany decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Kaszczor Obwieszczenia RN.6733.13.2019 13.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 12.09.2019 roku decyzji nr 20/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 64 obręb Osłonin Obwieszczenia RN.6733.9.2019 12.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin, w gminie  Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.3.2019 12.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV w m. Barchlin Obwieszczenia RNP.6733.12.2019 12.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 63.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 września 2019 r. w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Przemęt miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.63.2019 10.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 27.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Referent Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.27.2019 10.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 95/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019r. na działalność organu wykonawczego Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 94/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 maja 2019 roku Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 93/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Wieleń na rzecz Powiatu Wolsztyńskiego Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 92/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie powierzenia na rok szkolny 2019/2020 przez Gminę Przemęt Miastu Zielona Góra zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I stopnia, dla której organem prowadzącym jest Gmina Przemęt Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 91/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 90/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr 25/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Gminie Przemęt Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 89/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom Pomocy Senior+ Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 88/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019- 2023 Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 87/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Uchwała 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 26.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Inspektor Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.26.2019 05.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 60.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.60.2019 03.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 59.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 2 września 2019 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.59.2019 02.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły