Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Zawiadomienie Wójta Gminy Włoszakowice o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach oznaczonych numerami ewid. gruntów 621/2, 621/3 i 622/3 obręb Włoszakowice, położonych w Boszkowie-Letnisku, gmina Włoszakowice. Obwieszczenia RS.6220.20.2023 22.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach oznaczonych numerami ewid. gruntów 621/2, 621/3 i 622/3 obręb Włoszakowice, położonych w Boszkowie-Letnisku, gmina Włoszakowice. Obwieszczenia RS.6220.20.2023 22.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 83.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 1385/34, 1385/35, 1385/36, 1385/37, 1385/38, 1385/39, 1385/40 w Mochach oraz trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 390/2 i 390/3 w Solcu. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.83.2023 15.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 88.2023WÓJTA GMINY PRZEMĘTz dnia 27 września 2023 r.w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy na rok 2024 Gminy Przemęt z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.88.2023 27.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 22/6, 23/2 obręb Osłonin, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.11.2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 22/6, 23/2 obręb Osłonin, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.11.2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. gr. 985/2 w Kaszczorze, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.620.16.2023 28.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko X w kat. C1, na działkach o nr ewid. gr. 194/2, 195/2, 196/2, 197/1, 197/3 i 198/1, 198/2, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.9.2023 04.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 47 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 645/11 obręb Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.19.2023 26.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 82.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 września 2023 r. w sprawie: wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.82.2023 15.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 81.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 września 2023 r. w sprawie: wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.81.2023 15.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 80.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 września 2023 r. w sprawie: wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przemęcie, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.80.2023 15.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 79.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 września 2023 r. w sprawie: wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.79.2023 15.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i m. Siekowo w gminie Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.22.2022 25.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 280/3 w Przemęcie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Obwieszczenia RS.6220.10.2023 25.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 78.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 września 2023 r. w sprawie: wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.78.2023 15.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze postanowienia o w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Bucz, na części działek nr ewid. 94/55, 81/3, 256, 254/2, obręb Bucz, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.15.2023 25.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Bucz, na części działek nr ewid. 94/55, 81/3, 256, 254/2, obręb Bucz, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.15.2023 21.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego MOCHY AS I. Obwieszczenia RS.6220.15.2023 20.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Burmistrza Wolsztyna dla stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: “budowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. 666/1, 67, 1419 obręb Wroniawy, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie”. Obwieszczenia RS.6220.6.2023 14.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 33 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce o numerze geodezyjnym 239 zlokalizowanej w miejscowości Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.26.2021 18.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 33 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce o numerze geodezyjnym 239 zlokalizowanej w miejscowości Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.26.2021 14.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Bucz, na części działek nr ewid. 94/55, 81/3, 256, 254/2, obręb Bucz, gmina Przemęt. Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego uzgadnia projekt decyzji w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. Obwieszczenia PN.6733.15.2023 13.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 71.2023WÓJTA GMINY PRZEMĘTz dnia 28 sierpnia 2023 r.w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.71.2023 28.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Przemęt – Bucz i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia. Obwieszczenia RS.6220.4.2023 11.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Decyzja Wójta Gminy Przemęt o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa czterech budynków letniskowych zlokalizowanych na dz. nr ew. gr. 174/24 i 174/23 w miejscowości Wieleń, gmina Przemęt. Decyzja RS.6220.8.2023 07.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa czterech budynków letniskowych zlokalizowanych na dz. nr ew. gr. 174/24 i 174/23 w miejscowości Wieleń, gmina Przemęt. Komunikaty RS.6220.8.2023 07.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa czterech budynków letniskowych zlokalizowanych na dz. nr ew. gr. 174/24 i 174/23 w miejscowości Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.8.2023 07.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 35.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25 sierpnia 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt nr 20.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 marca 2022 roku Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.35.2023 25.08.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 75.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 września 2023 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.75.2023 05.09.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły