Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie i modernizacji fermy drobiu” na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym Obwieszczenia RNP.6220.14.2017 14.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poświętno Obwieszczenia RNP.6722.7.2017 16.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare Obwieszczenia RNP.6722.6.2017 16.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA – budowa obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 950 obręb Kaszczor Komunikaty RNP.6220.19.2018 14.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Przemęt postanowienia znak RN.6733.3.2019 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w m. Wieleń. Obwieszczenia RN.6733.3.2019 13.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 16.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 07 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.16.2019 07.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 15.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 07 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.15.2019 07.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 17.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 07 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.17.2019 07.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w m. Solec Obwieszczenia RN.6733.4.2019 10.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 18.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.18.2019 09.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 13.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.13.2019 30.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „ legalizacji samowoli budowlanej domku letniskowego na działceo nr ewid. 154 we Wieleniu”. Obwieszczenia RNP.6220.1.2019 30.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 25.04.2019 roku decyzji nr 15/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w Starkowie wraz z przebudową części istniejącej kanalizacji deszczowej i budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej. Obwieszczenia RN.6220.2.2019 25.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 25.04.2019 roku decyzji nr 14/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku szkoły w Buczu z wydzieleniem dwóch oddziałów przedszkolnych z częścią sanitarną. Obwieszczenia RN.6733.1.2019 25.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 47/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Przemęt. Uchwała 04.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 46/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Przemęt. Uchwała 04.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 45/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 44/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowo. Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 43/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemęt. Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 42/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2, 214/3 i 215 w obrębie miejscowości Górsko Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 41/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/117/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążenia nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 40/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Przemęt nieruchomości położonej w obrębie Wieleń. Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 39/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie ustanowienia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Przemęt w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 38/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Przemęt do stowarzyszenia “Organizacja Turystyczna LESZNO – REGION” Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 37/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 35/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 34/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt za 2018 r. Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 33/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt. Uchwała 18.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 32/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów przyjmowania kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Uchwała 25.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 31/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Uchwała 25.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły