Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Burmistrza Śmigla o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW w miejscowości Morownica, gmina Śmigiel na działce nr 85. Obwieszczenia WSR.6220.5.2024.EG 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 22/4, 22/6, 23/2, 24 obręb Osłonin, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.13.2024 28.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 72.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Nowa Wieś Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.72.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 71.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Sokołowice Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.71.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 70.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Wieleń Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.70.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 69.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Mochy Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.69.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 68.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Radomierz Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.68.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 67.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Solec Nowy Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.67.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 66.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Osłonin Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.66.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 65.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Perkowo Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.65.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 64.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Kaszczor Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.64.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 63.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Olejnica Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.63.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 62.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Górsko Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.62.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 61.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Starkowo Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.61.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 60.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Solec Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.60.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 59.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Biskupice Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.59.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 58.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Borek Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.58.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 57.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Bucz Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.57.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 56.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w sołectwie Poświętno Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.56.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 55.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Kluczewo Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.55.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 54.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Sączkowo Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.54.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 53.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Błotnica Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.53.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 22/4, 22/6, 23/2, 24 obręb Osłonin, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.13.2024 27.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 52.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.52.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 51.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Popowo Stare Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.51.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 50.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Siekowo Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.50.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 49.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Siekówko Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.49.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 48.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie: odbycia zebrania w Sołectwie Barchlin Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.48.2024 22.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i m. Siekowo w gminie Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.22.2022 27.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 15/2024 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 17 maja 2024r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przemęt. Uchwała 15/2024 17.05.2024 IX 2024/2029 Obowiązujący Szczegóły