Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa drogi powiatowej nr 3821P na odcinku Osłonin-Radomierz Obwieszczenia RS.6220.31.2021 01.12.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 316/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowa samodzielnego lokalu letniskowego (lokal nr 7) w budynku wielolokalowym na działce o nr ewid.: 196/32 w obrębie miejscowości Osłonin, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.300.2021 30.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 315/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowa samodzielnego lokalu letniskowego (lokale nr 5 i 6) w budynku wielolokalowym na działce o nr ewid.: 196/32 w obrębie miejscowości Osłonin, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.299.2021 30.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w m. Błotnica. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 137/5, 138/7, 189/2 i 127/2 w m. Błotnica, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.29.2021 29.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 88.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 listopada 2021 r.w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050..88.2021 26.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 303 w obrębie Solec, gmina Przemęt Obwieszczenia RS.6220.34.2021 26.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie działki o nr ewid. 157/2, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt Obwieszczenia RS.6220.22.2021 26.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt Obwieszczenia RS.6220.14.2021 25.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 648/4, 650/10, 650/17 i 650/9 w m. Przemęt, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.32.2021 24.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 59.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Usługa udzielenia wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.59.2021 16.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w m. Błotnica. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 137/5, 138/7, 189/2 i 127/2 w m. Błotnica, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.29.2021 24.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 30/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 KV w m. Solec. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działek o numerach ewidencyjnych: 216/5, 279/5, 268/1, 212/2 w m. Solec, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.28.2021 22.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Siekowo w gminie Przemęt, na działce o nr ewid. nr 672 w miejscowości Siekowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie Obwieszczenia RS.6220.9.2021 22.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi wewnętrznej ul. Jeziornej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym: 645/3 w m. Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.31.2021 22.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa 33 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce o numerze geodezyjnym 239 zlokalizowanej w miejscowości Przemęt, gmina Przemęt Obwieszczenia RS.6220.26.2021 22.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko IX w kat. C1, na działkach o nr ewid. gr. 162, 193/2, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie Obwieszczenia RS.6220.2.2021 19.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 KV w m. Solec. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działek o numerach ewidencyjnych: 216/5, 279/5, 268/1, 212/2 w m. Solec, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.28.2021 19.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 42/2 w obrębie Bucz, gmina Przemęt Obwieszczenia RS.6220.24.2021 17.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 42/2 w obrębie Bucz, gmina Przemęt Obwieszczenia RS.6220.24.2021 17.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 29/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi wewnętrznej ul. Jeziornej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 650/9 i 656/1 w m. Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.27.2021 17.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa drogi powiatowej nr 3821P na odcinku Osłonin-Radomierz Obwieszczenia RS.6220.31.2021 15.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowę ścieżki rowerowej Komunikaty RS.6220.23.2021 10.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowę ścieżki rowerowej. Obwieszczenia RS.6220.23.2021 10.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w m. Wieleń. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 146/14, 146/7 i 146/6 w m. Wieleń, gmina Przemęt Obwieszczenia PN.6733.30.2021 15.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Sprostowanie obwieszczenia Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 listopada 2021 r. w zakresie zamieszczenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń. Obwieszczenia RS.6220.23.2021 10.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 10 listopada 2021 r. znak: RS.6220.17.2021 postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: eksploatacja odkrywkowa złoża torfu BUCZ KI I realizowane na działkach nr 298, 292 i 313 położonych na gruntach miejscowości Bucz, gm. Przemęt, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie Obwieszczenia RS.6220.17.2021 12.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW (w czterech etapach, każdy po ok. 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 1026/1 i 1028, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt Obwieszczenia RS.6220.19.2021 10.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:  „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą”. Obwieszczenia RS.6220.25.2021 09.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa i modernizacja gospodarstwa rolnego na działkach o nr ewid. 226 i 228/1, obręb Solec, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.18.2021 09.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 115 w obrębie Siekowo, gmina Przemęt Obwieszczenia RS.6220.21.2021 04.11.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły