Sprawozdania finansowe

  • Sprawozdania finansowe za 2022 rok – Gmina Przemęt

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok

Bilans za 2022 rok – Gmina Przemęt

Rachunek zysków i strat za 2022 rok – Gmina Przemęt

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok – Gmina Przemęt

Informacja dodatkowa za 2022 rok – Gmina Przemęt

  • Sprawozdania finansowe za 2022 rok – Urząd Gminy Przemęt

Bilans za 2022 rok – Urząd Gminy Przemęt

Rachunek zysków i strat za 2022 rok – Urząd Gminy Przemęt

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok – Urząd Gminy Przemęt

Informacja dodatkowa za 2022 rok – Urząd Gminy Przemęt

  • Sprawozdania finansowe za 2021 rok – Gmina Przemęt

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok

Bilans za 2021 rok – Gmina Przemęt

Rachunek zysków i strat za 2021 rok – Gmina Przemęt

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok – Gmina Przemęt

Informacja dodatkowa za 2021 rok – Gmina Przemęt

  • Sprawozdania finansowe za 2021 rok – Urząd Gminy Przemęt

Bilans za 2021 rok – Urząd Gminy Przemęt

Rachunek zysków i strat za 2021 rok – Urząd Gminy Przemęt 

Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2021 rok – Urząd Gminy Przemęt

Informacja dodatkowa za 2021 rok – Urząd Gminy Przemęt

  • Sprawozdania finansowe za 2020 rok – Gmina Przemęt

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok

Bilans za 2020 rok – Gmina Przemęt

Rachunek zysków i strat za 2020 rok – Gmina Przemęt

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok – Gmina Przemęt

Informacja dodatkowa za 2020 rok –  Gmina Przemęt

  • Sprawozdania finansowe za 2020 rok – Urząd Gminy Przemęt

Bilans za 2020 rok – Urząd Gminy Przemęt

Rachunek zysków i strat za 2020 rok – Urząd Gminy Przemęt

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok – Urząd Gminy Przemęt

Informacja dodatkowa za 2020 rok – Urząd Gminy Przemęt

  • Sprawozdania finansowe za 2019 rok – Gmina Przemęt

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok 

Bilans za 2019 rok – Gmina Przemęt

Rachunek zysków i strat za 2019 rok – Gmina Przemęt

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok – Gmina Przemęt

Informacja dodatkowa za 2019 rok – Gmina Przemęt

  • Sprawozdania finansowe za 2019 rok – Urząd Gminy Przemęt

Bilans za 2019 rok – Urząd Gminy Przemęt

Rachunek zysków i strat za 2019 rok – Urząd Gminy Przemęt

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok – Urząd Gminy Przemęt

Informacja dodatkowa za 2019 rok – Urząd Gminy Przemęt

  • Sprawozdania finansowe za 2018 rok – Gmina Przemęt

Bilans za 2018 rok – Gmina Przemęt

Rachunek zysków i strat za 2018 rok – Gmina Przemęt

Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2018 rok – Gmina Przemęt

Informacja dodatkowa za 2018 rok – Gmina Przemęt

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

  • Sprawozdania finansowe za 2018 rok – Urząd Gminy Przemęt

Bilans za 2018 rok – Urząd Gminy Przemęt

Rachunek zysków i strat za 2018 rok – Urząd Gminy Przemęt

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok – Urząd Gminy Przemęt

Informacja dodatkowa za 2018 rok – Urząd Gminy Przemęt

 

 

 

Metryczka

wytworzono: 11.04.2019 przez: Jakub Górny
opublikowano: 11.04.2019, 08:18 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 28.04.2023, 13:06 przez: Alicja Bauta
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 1194

Rejestr zmian

uaktualniono: 28.04.2023, 13:06 przez: Alicja Bauta Sprawozdania finansowe
uaktualniono: 28.04.2023, 13:01 przez: Alicja Bauta Sprawozdania finansowe
uaktualniono: 28.04.2022, 15:13 przez: Alicja Bauta Sprawozdania finansowe
uaktualniono: 28.04.2022, 15:10 przez: Alicja Bauta Sprawozdania finansowe
uaktualniono: 30.04.2021, 10:44 przez: Alicja Bauta Sprawozdania finansowe
uaktualniono: 30.04.2021, 10:40 przez: Alicja Bauta Sprawozdania finansowe
uaktualniono: 30.04.2021, 10:38 przez: Alicja Bauta Sprawozdania finansowe
uaktualniono: 30.04.2021, 10:29 przez: Alicja Bauta Sprawozdania finansowe
uaktualniono: 02.04.2021, 09:21 przez: Alicja Bauta Sprawozdania finansowe
uaktualniono: 08.05.2020, 14:25 przez: Alicja Bauta Sprawozdania finansowe
uaktualniono: 23.04.2020, 08:48 przez: Alicja Bauta Sprawozdania finansowe
uaktualniono: 10.05.2019, 16:45 przez: Alicja Bauta Sprawozdania finansowe
uaktualniono: 02.05.2019, 15:23 przez: Alicja Bauta Sprawozdania finansowe
utworzono: 11.04.2019, 08:18 przez: Jakub Górny Sprawozdania finansowe