Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Przemęt prowadzony jest zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).

 1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 4. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
 5. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 7. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
 8. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
 9. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
 10. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 11. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony na podstawie art.14 ust.1 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia
i udostępniania rejestru instytucji kultury oraz art. 4 ustawy o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142, z późn. zm.).

Wpłat należy dokonywać na rachunek: Nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038

Odbiorca: Gmina Przemęt

Załączniki

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GCKiB
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Wniosek

Metryczka

wytworzono: 25.08.2021 przez: Jakub Górny
opublikowano: 25.08.2021, 14:53 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 03.07.2024, 13:10 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 651

Rejestr zmian

uaktualniono: 03.07.2024, 13:10 przez: Sylwia Kaczmarek Rejestr instytucji kultury
uaktualniono: 20.06.2024, 13:05 przez: Sylwia Kaczmarek Rejestr instytucji kultury
uaktualniono: 04.01.2024, 09:58 przez: Sylwia Kaczmarek Rejestr instytucji kultury
uaktualniono: 04.01.2024, 09:56 przez: Sylwia Kaczmarek Rejestr instytucji kultury
uaktualniono: 11.12.2023, 08:48 przez: Sylwia Kaczmarek Rejestr instytucji kultury
uaktualniono: 11.12.2023, 08:46 przez: Sylwia Kaczmarek Rejestr instytucji kultury
uaktualniono: 05.06.2023, 09:20 przez: Sylwia Kaczmarek Rejestr instytucji kultury
uaktualniono: 05.06.2023, 09:19 przez: Sylwia Kaczmarek Rejestr instytucji kultury
uaktualniono: 05.06.2023, 09:18 przez: Sylwia Kaczmarek Rejestr instytucji kultury
uaktualniono: 01.06.2023, 13:14 przez: Sylwia Kaczmarek Rejestr instytucji kultury
uaktualniono: 01.06.2023, 13:11 przez: Sylwia Kaczmarek Rejestr instytucji kultury
uaktualniono: 20.04.2022, 12:58 przez: Daniel Kruk Rejestr instytucji kultury
uaktualniono: 02.09.2021, 14:29 przez: Sylwia Kaczmarek Rejestr instytucji kultury
uaktualniono: 02.09.2021, 14:26 przez: Sylwia Kaczmarek Rejestr instytucji kultury
uaktualniono: 27.08.2021, 09:09 przez: Sylwia Kaczmarek Rejestr instytucji kultury
uaktualniono: 27.08.2021, 09:07 przez: Sylwia Kaczmarek Rejestr instytucji kultury
uaktualniono: 27.08.2021, 09:03 przez: Sylwia Kaczmarek Rejestr instytucji kultury
utworzono: 25.08.2021, 14:53 przez: Jakub Górny Rejestr instytucji kultury