Waldemar Kalitka

Zastępca Wójta Gminy Przemęt

Do obowiązków należy:

 1. Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożliwości pełnienia obowiązków przez Wójta.
 2. Współdziałanie z Radą oraz komisjami Rady w zakresie działania Urzędu.
 3. Kierowanie pracą Wydziału Rozwoju Gminy, a w szczególności:
  • nadzorowanie terminowości prowadzonych spraw;
  • właściwą organizacją pracy zapewniającą ciągłość realizowanych zadań;
  • przygotowywanie projektów opisu stanowiska pracy i określenie zakresu kompetencji
   i zadań oraz upoważnień;
  • przeprowadzanie ocen sformalizowanych i bieżących (tzw. ocena nieformalna) oraz badanie potrzeb szkoleniowych;
  • prowadzenie bieżącej kontroli realizowanych zadań;
  • sygnalizowanie zmian w prawie mających znaczenie w realizacji zadań;
  • wdrażanie nowozatrudnionych, praktykantów i stażystów w zakres obowiązków
   i monitorowanie realizowanych przez nich zadań;
  • nadzorowanie czynności praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz innych uregulowań organizacyjnych określonych w odrębnych zarządzeniach.
 4. Nadzorowanie pracy Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego.

Metryczka

wytworzono: 19.02.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 19.02.2019, 07:56 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 15.10.2019, 15:03 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 203

Rejestr zmian

uaktualniono: 15.10.2019, 15:03 przez: Liwia Sterna Waldemar Kalitka
uaktualniono: 30.05.2019, 12:37 przez: Liwia Sterna Waldemar Kalitka
uaktualniono: 18.04.2019, 14:59 przez: Liwia Sterna Waldemar Kalitka
utworzono: 19.02.2019, 07:56 przez: Joanna Skrzypczak Waldemar Kalitka