Główny Księgowy Urzędu

Wydział Finansów i Budżetu

Do obowiązków należy:

1. Przygotowywanie zaświadczeń w oparciu o posiadane ewidencje, rejestry bądź inne materiały prowadzone na zajmowanym stanowisku.

2. Prowadzenie ewidencji księgowej budżetu gminy.

3. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej dochodów i wydatków Urzędu, wydzielonych funduszy i środków na działalność indywidualnych jednostek.

4. Opracowywanie planów dochodów i wydatków Urzędu Gminy na dany rok budżetowy oraz planu dochodów i wydatków po zmianach.

5. Rozliczanie jednostek budżetowych w zakresie wykonywanych dochodów i wydatków na podstawie okresowych sprawozdań złożonych przez te jednostki.

6. Terminowe sporządzanie jednostkowych oraz zbiorczych:

1)      sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych;

2)      bilansu z wykonania budżetu, bilansu jednostki oraz bilansu skonsolidowanego,

3)      innych wynikających z odrębnych przepisów.

7. Prowadzenie ewidencji księgowej mienia gminnego oraz przygotowanie projektu rocznej informacji w tym zakresie.

8. Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji rocznej.

9.  Księgowanie dowodów księgowych.

10.  Zatwierdzanie rachunków do wypłaty.

11. Opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prawidłowego sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo–księgowych w tym opracowywanie polityki rachunkowości Urzędu.

Metryczka

wytworzono: 20.02.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 20.02.2019, 10:03 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 30.05.2019, 11:22 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 234

Rejestr zmian

uaktualniono: 30.05.2019, 11:22 przez: Liwia Sterna Alicja Bauta
uaktualniono: 31.03.2019, 10:09 przez: Liwia Sterna Alicja Bauta
utworzono: 20.02.2019, 10:03 przez: Joanna Skrzypczak Alicja Bauta