Anna Kruk-Styzińska

Główny Specjalista

Wydział Podatkowy

Do obowiązków należy:

 1. Przygotowywanie zaświadczeń w oparciu o posiadane ewidencje, rejestry bądź inne materiały prowadzone na zajmowanym stanowisku.
 2. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających
  z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Sprawy związane z księgowością podatkową, a w szczególności:
  • prowadzenie rachunkowości podatków i opłat pobieranych przez Gminę: księgowanie zobowiązań pieniężnych, zarachowanie wpłat podatku, wystawianie upomnień i tytułów egzekucyjnych,
  • pobór podatków i opłat lokalnych,
  • systematyczna kontrola kont podatkowych podatników w zakresie nadpłat i zaległości.
 4. Prowadzenie czynności windykacyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych należnych gminie.
 5. Podejmowania działań w zakresie zabezpieczenia należności podatkowych ( zastaw skarbowy, hipoteka).
 6. Podejmowania działań w zakresie ustalenia spadkobierców zmarłych podatników.
 7. Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji w zakresie udzielania pomocy de minimis.
 8. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w płatności podatków oraz o udzielenie pomocy publicznej de minimis.
 9. Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji w zakresie umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty zobowiązań podatkowych.
 10. Prowadzenie:
  • rejestru wydawanych zaświadczeń,
  • ewidencji upomnień,
  • ewidencji tytułów wykonawczych.
 11. Współdziałanie przy prowadzeniu spraw związanych z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a w szczególności:
  • przyjmowanie wniosków,
  • sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania zwrotu podatku akcyzowego,
  • przygotowanie list wypłat,
  • sporządzanie wniosków, rozliczeń i sprawozdań do Wojewody Wielkopolskiego.

Metryczka

wytworzono: 20.02.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 20.02.2019, 09:47 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 17.08.2023, 13:38 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 230

Rejestr zmian

uaktualniono: 17.08.2023, 13:38 przez: Liwia Sterna Anna Kruk-Styzińska
uaktualniono: 08.05.2023, 12:51 przez: Liwia Sterna Anna Kruk-Styzińska
uaktualniono: 23.02.2021, 12:48 przez: Liwia Sterna Anna Kruk-Styzińska
uaktualniono: 02.07.2020, 08:43 przez: Liwia Sterna Anna Kruk-Styzińska
uaktualniono: 02.07.2020, 08:26 przez: Liwia Sterna Anna Kruk-Styzińska
uaktualniono: 07.01.2020, 23:03 przez: Liwia Sterna Anna Kruk-Styzińska
uaktualniono: 30.05.2019, 11:04 przez: Liwia Sterna Anna Kruk-Styzińska
uaktualniono: 30.03.2019, 17:10 przez: Liwia Sterna Anna Kruk-Styzińska
utworzono: 20.02.2019, 09:47 przez: Joanna Skrzypczak Anna Kruk-Styzińska