Główny Specjalista

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Do obowiązków należy:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu spraw społecznych i obywatelskich, a w szczególności:
  • sprawy meldunkowe, a w szczególności:
   1. prowadzenie rejestru mieszkańców
   2. dokonywanie zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego lub pobytu czasowego
   3. wydawanie decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego lub pobytu czasowego
   4. rejestracja danych w rejestrze PESEL oraz ich aktualizacja
   5. przyjmowanie zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
  • udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydanych dowodów osobistych
  • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości zgodnie z ustawą o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.
 2. Gromadzenie dokumentacji i prowadzenie spraw wojskowych z zakresu kwalifikacji wojskowej, a w szczególności:
  • Przygotowanie dokumentacji rejestracji wojskowej.
  • organizacja kwalifikacji wojskowej.
 3. Prowadzenie spraw w zakresie wyborów i referendów oraz spisów powszechnych,
  a w szczególności:

  • prowadzenie i obsługa rejestru wyborców;
  • prowadzenie i obsługa spisów wyborców;
  • udostępnianie danych z rejestru i spisów wyborców.
 4. Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą, a zwłaszcza prowadzenie spraw dotyczących udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami.
 5. Współdziałanie i współpraca z USC i innymi organami w zakresie aktualizacji zapisów
  w dokumentacji ewidencji ludności.

Metryczka

wytworzono: 20.02.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 20.02.2019, 10:06 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 14.07.2023, 13:36 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 221

Rejestr zmian

uaktualniono: 14.07.2023, 13:36 przez: Liwia Sterna Arleta Thiel
uaktualniono: 23.02.2021, 13:14 przez: Liwia Sterna Arleta Thiel
uaktualniono: 30.05.2019, 11:57 przez: Liwia Sterna Arleta Thiel
uaktualniono: 30.03.2019, 17:27 przez: Liwia Sterna Arleta Thiel
utworzono: 20.02.2019, 10:06 przez: Joanna Skrzypczak Arleta Thiel