Inspektor

Wydział Rozwoju Gminy

Do obowiązków należy:

 1. Analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków krajowych i z Unii Europejskiej celem dofinansowania prowadzonych przez Gminę przedsięwzięć.
 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań. Archiwizowanie wytworzonych dokumentów zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Gminy Instrukcją Kancelaryjną oraz z wytycznymi do realizowania projektów.
 3. Zlecanie wykonawstwa w zakresie projektów technicznych i realizacji inwestycji.
 4. Organizowanie procesów inwestycyjnych oraz monitorowanie ich przebiegu.
 5. Przygotowywanie zgłoszeń prac nie wymagających pozwolenia na budowę.
 6. Udział w pracach komisji przetargowej.
 7. Współudział w prowadzeniu oraz rozliczaniu inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez gminę.
 8. Przygotowywanie dokumentów oraz udział w kontrolach realizowanych przez gminę inwestycji, przeprowadzanych przez zewnętrzne organy kontroli.
 9. Współpraca z innymi wydziałami Urzędu Gminy oraz innymi jednostkami dla których organem prowadzącym jest gmina (dotyczy to również GCKiB, jednostek OSP oraz klubów sportowych) w zakresie pomocy i doradztwa w sprawach związanych z remontami i utrzymaniem placówek.
 10. Pomoc w prowadzeniu oraz koordynacji spraw związanych z nieprawidłowościami dotyczącymi przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych w budynkach oświatowych, GCKiB, jednostkach OSP i klubach sportowych.
 11. Współpraca w prowadzeniu spraw związanych z nadzorem nad utrzymaniem i remontem dróg gminnych i lokalnych.
 12. Prowadzenie, koordynacja oraz pomoc w zakresie spraw związanych z członkostwem sołectw
  w Programie Wielkopolska Odnowa Wsi oraz Aktywna Wieś.
 13. Prowadzenie i koordynacja spraw związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego.
 14. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, a w szczególności:

1) realizowanie zadań i działań związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych z źródeł krajowych i zagranicznych, a w szczególności:

a) pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania wniosków i aplikacji;

b) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie;

c) prowadzenie dokumentacji, w tym bieżące monitorowanie, koordynowanie realizacji projektów oraz ich rozliczanie, sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań;

2) współpraca z:

a) jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania wniosków w celu pozyskania środków pozabudżetowych na realizację ich zadań statutowych;

b) pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu w celu pozyskania środków zewnętrznych na zadania realizowanie przez Gminę;

c) instytucjami i organizacjami mogącymi wspierać działania Urzędu w zakresie pozyskania środków zewnętrznych;

3) gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym danych charakteryzujących rozwój Gminy oraz danych dotyczących założeń społeczno-gospodarczych.

Metryczka

wytworzono: 20.02.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 20.02.2019, 08:21 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 02.07.2020, 07:51 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 330

Rejestr zmian

uaktualniono: 02.07.2020, 07:51 przez: Liwia Sterna Iwona Gawron
uaktualniono: 17.02.2020, 07:54 przez: Liwia Sterna Iwona Gawron
uaktualniono: 17.02.2020, 07:53 przez: Liwia Sterna Iwona Gawron
uaktualniono: 05.09.2019, 14:52 przez: Liwia Sterna Iwona Gawron
uaktualniono: 05.09.2019, 14:44 przez: Liwia Sterna Iwona Gawron
uaktualniono: 23.07.2019, 11:49 przez: Liwia Sterna Iwona Gawron
uaktualniono: 30.05.2019, 12:45 przez: Liwia Sterna Iwona Gawron
uaktualniono: 30.05.2019, 12:45 przez: Liwia Sterna Iwona Gawron
uaktualniono: 18.04.2019, 14:27 przez: Liwia Sterna Iwona Gawron
utworzono: 20.02.2019, 08:21 przez: Joanna Skrzypczak Iwona Gawron