Małgorzata Kurzawa

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

Do obowiązków należy:

 1. Kierowanie pracą Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości, a w szczególności:
  • nadzorowanie terminowości prowadzonych spraw;
  • właściwą organizacją pracy zapewniającą ciągłość realizowanych zadań;
  • przygotowywanie projektów opisu stanowiska pracy i określenie zakresu kompetencji
   i zadań oraz upoważnień;
  • przeprowadzanie ocen sformalizowanych i bieżących (tzw. ocena nieformalna) oraz badanie potrzeb szkoleniowych;
  • prowadzenie bieżącej kontroli realizowanych zadań;
  • sygnalizowanie zmian w prawie mających znaczenie w realizacji zadań;
  • wdrażanie nowozatrudnionych, praktykantów i stażystów w zakres obowiązków
   i monitorowanie realizowanych przez nich zadań;
  • nadzorowanie czynności praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz innych uregulowań organizacyjnych określonych w odrębnych zarządzeniach.
 2. Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o przeniesieniu praw wynikających z decyzji o warunkach zabudowy oraz przeprowadzenie procedury administracyjnej w zakresie wydania decyzji.
 3. Przeprowadzanie analizy i wizji w terenie złożonych wniosków o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 4. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw ulic i numeracji porządkowej nieruchomości.
 5. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – najem, użyczenie lokali mieszkalnych i użytkowych oraz przygotowywanie propozycji wysokości opłat czynszowych.
 6. Wystawianie faktur VAT z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących mienie gminy.
 7. Przeprowadzanie procedur przetargowych związanych z wykonywanymi na stanowisku zadaniami.
 8. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz współpraca ze Związkiem Międzygminnym „OBRA”.

Metryczka

wytworzono: 21.02.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 21.02.2019, 08:20 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 04.11.2021, 10:43 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 544

Rejestr zmian

uaktualniono: 04.11.2021, 10:43 przez: Liwia Sterna Małgorzata Kurzawa
uaktualniono: 23.02.2021, 13:09 przez: Liwia Sterna Małgorzata Kurzawa
uaktualniono: 23.02.2021, 13:08 przez: Liwia Sterna Małgorzata Kurzawa
uaktualniono: 04.01.2021, 09:32 przez: Liwia Sterna Małgorzata Kurzawa
uaktualniono: 04.01.2021, 09:11 przez: Liwia Sterna Małgorzata Kurzawa
uaktualniono: 02.07.2020, 08:34 przez: Liwia Sterna Małgorzata Kurzawa
uaktualniono: 23.07.2019, 11:52 przez: Liwia Sterna Małgorzata Kurzawa
uaktualniono: 30.05.2019, 13:15 przez: Liwia Sterna Małgorzata Kurzawa
uaktualniono: 30.05.2019, 12:09 przez: Liwia Sterna Małgorzata Kurzawa
uaktualniono: 30.03.2019, 16:59 przez: Liwia Sterna Małgorzata Kurzawa
utworzono: 21.02.2019, 08:20 przez: Joanna Skrzypczak Małgorzata Kurzawa