ZARZĄDZENIE NR 16.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 lutego 2019 r.w sprawie: wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Przemęt w miejscowości Kluczewo

Na podstawie art. 9a, art. 31 oraz art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Przemęt, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Ochrony Danych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):14.02.2019
  • Nr aktu prawnego:OP.0050.16.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Załącznik do zarządzenia nr 16.2019

Metryczka

wytworzono: 14.02.2019 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 22.02.2019, 10:04 przez: Liwia Sterna
zmodyfikowano: 22.02.2019, 10:11 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 63

Rejestr zmian