Zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25.03.2019 w spr. powołania doraźnej komisji do likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Przemęt

OR.120.5.2019   

Przemęt, dnia 25 marca 2019

 

 

ZARZĄDZENIE NR 5.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 25 marca 2019 r.

 

w sprawie: powołania doraźnej komisji do likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Przemęt.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 11 Załącznika nr 1 do zarządzenia nr 48/2018 Wójta Gminy Przemęt z 23 listopada 2018 roku w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek, zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się doraźną komisję do spraw likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Przemęt, w składzie:

 1. Anna Dobrowolska-Hylak – Przewodnicząca Komisji,
 2. Grzegorz Aryż – Członek Komisji,
 3. Liwia Sterna – Członek Komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przygotowała:

Anna Dobrowolska-Hylak

 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
 • Rok podjęcia (podpisania):2019
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):25.03.2019
 • Nr aktu prawnego:
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Metryczka

wytworzono: 25.03.2019 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
opublikowano: 27.03.2019, 11:32 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 89

Rejestr zmian