OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 26.03.2019 roku decyzji nr 11/2019 w sprawie: budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z szafą kablową i złączem kablowo pomiarowym, zlokalizowanym na działkach nr 529, 522, 501/1, 519/1, 516, 523/1, 503/1, 504/1, 505/1, 506/1, 526/1, 526/2 obręb Siekowo, gmina Przemęt.

Nasz znak: RNP.6733.8.2019                                                                                                                                                                                                                                           Przemęt, dnia 26 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 26.03.2019 roku decyzji nr 11/2019 w sprawie: budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z szafą kablową i złączem kablowo pomiarowym, zlokalizowanym na działkach nr 529, 522, 501/1, 519/1, 516, 523/1, 503/1, 504/1, 505/1, 506/1, 526/1, 526/2 obręb Siekowo, gmina Przemęt.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

Data wywieszenia……………………………………….…..
Data zdjęcia …………………………………………….…..

………..………………………………..……………………
Podpis i pieczątka

Przygotowała:
Edyta Przydróżna
el. 65 615 69 72, pok. nr 12

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):26.03.2019
  • Nr aktu prawnego:RNP.6733.8.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 26.03.2019 przez: Edyta Przydróżna
opublikowano: 28.03.2019, 12:06 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 38

Rejestr zmian