Wykaz głosowań z VII Sesji Rady Gminy Przemęt

Obrady rozpoczęto 2019-03-04 o godz. 14:04:15, a zakończono o godz. 15:03:38 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kiciński
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Łukasz Wojciechowski
 14. Szymon Wojciechowski
 15. Ireneusz Wolniczak

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. (14:04:00)

2. Przedstawienie porządku obrad. (14:08:00)

3. Przyjęcie protokołu z szóstej sesji. (14:08:00)

Głosowanie. (14:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Stefan Napierała, Gracjan Kiciński, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski, Jerzy Dominiak

4. Interpelacje radnych. (14:09:00)

5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym. (14:15:00)

6. Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. (14:17:00)

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Przemęt (14:35:00)

Głosowanie. (14:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Gracjan Kiciński, Joanna Koziołek, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Przemęt. (14:42:00)

Głosowanie. (14:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Gracjan Kiciński, Szymon Wojciechowski, Justyna Klecha, Jerzy Dominiak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski

9. Wolne głosy, wnioski i informacje. (14:47:00)

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. (14:59:00)

11. Zamknięcie obrad. (15:03:00)

Zakończono sesję (15:03:38)

Metryczka

wytworzono: 05.04.2019 przez: Jakub Górny
opublikowano: 05.04.2019, 08:38 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 60

Rejestr zmian

utworzono: 05.04.2019, 08:38 przez: Jakub Górny Wykaz głosowań z VII Sesji Rady Gminy Przemęt