ZARZĄDZENIE NR 6.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

OR.120.6.2019                                                                                  Przemęt, 2019-04-03

  

ZARZĄDZENIE NR 6.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 3 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  (Dz. U. z 2018r. poz. 1316, 1669, 1608
i 2435) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 18.2011 Wójta Gminy Przemęt z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (OP.120.18.2011).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przemęt.

§ 4Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie wewnętrznej Urzędu Gminy Przemęt.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):03.04.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.120.6.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Metryczka

wytworzono: 03.04.2019 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 05.04.2019, 08:16 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 122

Rejestr zmian