Wykaz głosowań z IV sesji Rady Gminy Przemęt

Obrady rozpoczęto 2018-12-28 o godz. 10:05:14, a zakończono o godz. 13:18:55 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kiciński
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Łukasz Wojciechowski
 14. Szymon Wojciechowski
 15. Ireneusz Wolniczak

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji (10:05:00)

2. Przedstawienie porządku obrad. (10:08:00)

3. Przyjęcie protokołów z drugiej i trzeciej sesji. (10:10:00)

Głosowanie (10:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Gracjan Kiciński, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak

4. Interpelacje radnych. (10:12:00)

5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym. (10:27:00)

6. Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. (10:30:00)

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/147/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. (10:56:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/147/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. (10:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kiciński, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Monika Maćkowiak, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/381/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. (10:58:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/381/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. (10:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Gracjan Kiciński, Ireneusz Wolniczak, Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Hanna Dobijata

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2018 r. (10:59:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2018 r. (11:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Szymon Wojciechowski, Jan Rademacher, Gracjan Kiciński, Ireneusz Wolniczak, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha, Hanna Dobijata

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2018 – 2023. (11:06:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2018 – 2023. (11:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jerzy Dominiak, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Gracjan Kiciński, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Monika Maćkowiak, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita, Jan Rademacher

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 r. (11:08:00)

Głosowanie na projektem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. (11:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Jan Rademacher, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Gracjan Kiciński, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie. (11:10:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie. (11:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Justyna Klecha, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Łukasz Wojciechowski, Joanna Koziołek, Gracjan Kiciński, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Gminie Przemęt. (11:12:00)

Głosowanie (11:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita, Gracjan Kiciński, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Piotr Kokornaczyk

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie. (11:14:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie (11:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Gracjan Kiciński, Łukasz Wojciechowski, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023. (11:15:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023. (11:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Gracjan Kiciński, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 r. (11:20:00)

a. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy, (11:20:00)

Nastąpiła zmiana quorum (11:29:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Elżbieta Wita
 2. Jerzy Dominiak

b. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii RIO, (12:02:00)

c. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady o projekcie uchwały budżetowej, (12:09:00)

d. Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach Komisji Stałych, (12:12:00)

e. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej, (12:12:00)

f. Przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej, (12:13:00)

g. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, (12:22:00)

h. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta, (12:22:00)

Głosowanie nad wniesionymi propozycjami autopoprawek. (12:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kiciński, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska

i. Głosowanie wniosków Komisji Stałych Rady nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków. (12:23:00)

j. Głosowanie nad uchwałą budżetową. (12:24:00)

Głosowanie nad uchwałą budżetową. (12:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Gracjan Kiciński, Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Monika Maćkowiak

17. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta poprzedniej kadencji 2014 -2018. (12:25:00)

Głosowanie (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Gracjan Kiciński, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski, Hanna Dobijata

18. Wolne głosy, wnioski i informacje. (12:47:00)

19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. (13:18:00)

20. Zamknięcie obrad. (13:18:00)

Zakończono sesję (13:18:55)

Metryczka

wytworzono: 09.04.2019 przez: Sylwia Kaczmarek
opublikowano: 09.04.2019, 13:32 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 98

Rejestr zmian

utworzono: 09.04.2019, 13:32 przez: Sylwia Kaczmarek Wykaz głosowań z IV sesji Rady Gminy Przemęt