ZARZĄDZENIE NR 9.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Inspektor

OR.120.9.2019                                                                                         Przemęt, 2019-04-10

 

ZARZĄDZENIE NR 9.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 10 kwietnia 2019 roku 

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
na urzędnicze stanowisko Inspektor

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) oraz §3 ust. 1, 3 i 4 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 47.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Przemęt zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor, powołuje się komisję rekrutacyjną w składzie:

Grzegorz Aryż – Przewodniczący komisji rekrutacyjnej,

Liwia Sterna – Sekretarz komisji,

Waldemar Kalitka – Członek komisji.

§ 2. Komisja działa do zakończenia naboru na stanowisko określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przygotowała:

Liwia Sterna

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):10.04.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.120.9.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Metryczka

wytworzono: 10.04.2019 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 11.04.2019, 09:59 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 69

Rejestr zmian