Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa projektów: Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej; Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz; Aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10

Załączniki

Ogloszenie O Konsultacjach POP Poznan I Ozon Kalisz I Wlkp 1

Metryczka

wytworzono: 12.04.2019 przez: Edyta Przydróżna
opublikowano: 12.04.2019, 13:15 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 47

Rejestr zmian