USC.X POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA OSOBY PRZY ŻYCIU LUB W OKREŚLONYM MIEJSCU

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Urząd Stanu Cywilnego
 • Przedmiot sprawy:

  USC.X Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

 • Dodatkowe informacje:
 • Kto może załatwić sprawę:

  Osoba fizyczna, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego

 • Opłaty:

  Brak opłat

 • Tryb odwoławczy:

  Nie występuje

 • Podstawa prawna:

  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt, podaje następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 728706901, 667941610, adres e-mail: [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania czynności administracyjnej z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne i klienci w administracji uczestniczący przy realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadań wymienionych w pkt 3.
  10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.
 • Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o poświadczenie pozostawania osoby przy życiu.
  2. Oryginał dokumentu, na którym zostanie poświadczone pozostawanie osoby przy życiu.
  3. Dowód tożsamości wnioskodawcy do wglądu.
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 5, tel. 656156968

 • Termin załatwienia sprawy:

  Niezwłocznie

 • Sposób doreczenia:
  1. Osobiście
 • Data i numer aktualizacji:

  01.02.2024 K-9

 • Druk/wniosek:

  Usc.10

Załączniki

Usc.10

Metryczka

wytworzono: 15.04.2019 przez: Leszek Anglart
opublikowano: 15.04.2019, 15:26 przez: Leszek Anglart
zmodyfikowano: 02.02.2024, 08:08 przez: Leszek Anglart
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 638

Rejestr zmian

uaktualniono: 02.02.2024, 08:08 przez: Leszek Anglart USC.X POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA OSOBY PRZY ŻYCIU LUB W OKREŚLONYM MIEJSCU
uaktualniono: 13.10.2023, 08:00 przez: Leszek Anglart USC.X POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA OSOBY PRZY ŻYCIU LUB W OKREŚLONYM MIEJSCU
uaktualniono: 06.07.2023, 07:49 przez: Leszek Anglart USC.X POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA OSOBY PRZY ŻYCIU LUB W OKREŚLONYM MIEJSCU
uaktualniono: 17.03.2023, 10:45 przez: Leszek Anglart USC.X POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA OSOBY PRZY ŻYCIU LUB W OKREŚLONYM MIEJSCU
uaktualniono: 15.07.2022, 11:12 przez: Leszek Anglart USC.X POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA OSOBY PRZY ŻYCIU LUB W OKREŚLONYM MIEJSCU
uaktualniono: 23.12.2021, 08:28 przez: Leszek Anglart USC.X POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA OSOBY PRZY ŻYCIU LUB W OKREŚLONYM MIEJSCU
uaktualniono: 30.04.2021, 08:35 przez: Leszek Anglart USC.X POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA OSOBY PRZY ŻYCIU LUB W OKREŚLONYM MIEJSCU
uaktualniono: 16.12.2020, 13:39 przez: Leszek Anglart USC.X POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA OSOBY PRZY ŻYCIU LUB W OKREŚLONYM MIEJSCU
uaktualniono: 28.07.2020, 11:06 przez: Leszek Anglart USC.X POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA OSOBY PRZY ŻYCIU LUB W OKREŚLONYM MIEJSCU
uaktualniono: 22.01.2020, 12:19 przez: Leszek Anglart USC.X POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA OSOBY PRZY ŻYCIU LUB W OKREŚLONYM MIEJSCU
uaktualniono: 22.01.2020, 11:35 przez: Leszek Anglart USC.X POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA OSOBY PRZY ŻYCIU LUB W OKREŚLONYM MIEJSCU
uaktualniono: 29.04.2019, 11:04 przez: Leszek Anglart USC.X POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA OSOBY PRZY ŻYCIU LUB W OKREŚLONYM MIEJSCU
uaktualniono: 24.04.2019, 12:42 przez: Leszek Anglart USC.X POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA OSOBY PRZY ŻYCIU LUB W OKREŚLONYM MIEJSCU
utworzono: 15.04.2019, 15:26 przez: Leszek Anglart USC.X POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA OSOBY PRZY ŻYCIU LUB W OKREŚLONYM MIEJSCU