Inspektor

Wydział Rozwoju Gminy

 1. Prowadzenie spraw związanych z zakresem budowlanym:
  • realizowanie zadań w zakresie pomocy w organizowaniu procesów inwestycyjnych oraz monitorowaniu ich przebiegu,
  • koordynacja prac remontowo-budowlanych zlecanych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Współpraca z pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu w celu pozyskania środków zewnętrznych na zadania realizowane przez Gminę.
 3. Prowadzenie książek obiektów budowlanych dla obiektów użyteczności publicznej,
  w tym: budynku Urzędu Gminy, budynków mieszkalnych i użytkowych oraz placów zabaw będących w zarządzie Gminy Przemęt.
 4. Monitorowanie przebiegu spraw związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego.
 5. Przygotowywanie dokumentów oraz udział w kontrolach realizowanych przez gminę inwestycji, przeprowadzanych przez zewnętrzne organy kontroli.
 6. Współpraca z innymi wydziałami Urzędu Gminy oraz innymi jednostkami dla których organem prowadzącym jest gmina (dotyczy to również GCKiB, jednostek OSP oraz klubów sportowych) w zakresie pomocy i doradztwa w sprawach związanych
  z remontami i utrzymaniem placówek.
 7. Pomoc w prowadzeniu oraz koordynacji spraw związanych z nieprawidłowościami dotyczącymi przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych
  w budynkach oświatowych, GCKiB, jednostkach OSP i klubach sportowych.
 8. Uczestnictwo w pracach weryfikacji oraz dokonywaniu uzgodnień dotyczących lokalizacji projektowanej infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych oraz
  w zakresie kolizji z infrastrukturą gminną. Dotyczy to również inwestycji gminnych.
 9. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi oraz drogami stanowiącymi własność gminy (w tym ścieżki rowerowe, parkingi i place)
  a w szczególności:

  • prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym:
   1. dbałość o stan techniczny dróg i innych obiektów związanych z drogami zlokalizowanych w pasie drogowym w tym prawidłowe oznakowanie dróg,
   2. nadzorowanie prac związanych z utrzymaniem dróg,
   3. utrzymywanie zadrzewień i zakrzewień w pasach drogowych.
  • współpraca z odpowiednimi zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich
  • prowadzenie spraw dotyczących zajęcia pasa drogowego w tym m.in.:
 10. dotyczących zgody na zjazd z drogi,
 11. ustawienie reklam w pasie drogowym,
 12. przygotowanie projektów decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego.
 13. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym, w tym m.in.:
  • planowanie i realizacja nowego oświetlenia na terenie gminy,
  • sprawdzanie faktur za energię elektryczną, dystrybucję energii oraz za inne czynności związane z oświetleniem ulicznym.
 14. Zlecanie wykonawstwa w zakresie projektów technicznych i realizacji inwestycji.
 15. Dokonywanie odbiorów, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

 

Metryczka

wytworzono: 14.05.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 14.05.2019, 14:45 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 17.08.2023, 13:59 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 702

Rejestr zmian

uaktualniono: 17.08.2023, 13:59 przez: Liwia Sterna Michał Żok
uaktualniono: 17.08.2023, 13:25 przez: Liwia Sterna Michał Żok
uaktualniono: 17.08.2023, 13:13 przez: Liwia Sterna Michał Żok
uaktualniono: 02.07.2021, 14:31 przez: Liwia Sterna Michał Żok
uaktualniono: 09.06.2021, 07:39 przez: Liwia Sterna Michał Żok
uaktualniono: 30.05.2019, 11:59 przez: Liwia Sterna Michał Żok
utworzono: 14.05.2019, 14:45 przez: Joanna Skrzypczak Michał Żok